ITEM VIEW

Die verband tussen aggressie en sosiale vaardighede

dc.contributor.advisorTheron, W. H.
dc.contributor.authorStorm, Wiandi
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of Psychology.en_ZA
dc.date.accessioned2012-08-27T11:34:54Z
dc.date.available2012-08-27T11:34:54Z
dc.date.issued2001-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/52232
dc.descriptionThesis (MSc)--University of Stellenbosch, 2001.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: Violence and aggression are becoming commonplace occurrences in the South African society. It has no cultural, age or gender preference and its effects are becoming more and more visible in the economic, social and interpersonal levels. This assignment aimed to reflect the relationship between aggression and social skills by means of a literature survey. Different theories were discussed to explain the development off aggression and social skills as well as the relationship between these two variables. The primary focus was on the influence of exposure to aggression and/or social skills in childhood years. The development of aggression and social skills plays an important role when it comes to the clarification of the interaction between aggression and social skills. The focus was on external factors like socio-political and socio-economical factors, as well as factors on a more interpersonal level like the family and the education system outside the family. Researchers found that there is an interaction between aggression and the shortfall off specific social skills like: effective communication skills, assertiveness, conflict management or problemsolving skills, disclosure and emotional support. In conclusion, recommendations are made with future research in mind.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Geweld en aggressie is besig om 'n allerdaagse verskynsel in die Suid-Afrikaanse gemeenskap te word. Dié geweld het geen grense ten opsigte van kultuur, ouderdom of geslag nie en oefen sigbare druk op sosiale, ekonomiese en interpersoonlike vlakke uit. Die doel van hierdie werkstuk was om die moontlike verband tussen aggressie en sosiale vaardighede aan die hand van 'n literatuurstudie te bespreek. Verskeie teorieë is bespreek om die ontwikkeling van aggressie en sosiale vaardighede asook die verband tussen die twee veranderlikes te ondersoek. Daar is hoofsaaklik gefokus op die invloed van blootstelling aan aggressie en/of sosiale vaardighede in die kinderjare. Die ontstaan van aggressie en sosiale vaardighede speel 'n belangrike rol by die verklaring van die verband tussen aggressie en sosiale vaardighede. Daar is gefokus op eksterne faktore naamlik sosio-politiese en sosio-ekonomiese faktore asook faktore op 'n meer interpersoonlike vlak naamlik die gesin en die opvoedingstelsel buite die gesin. Navorsers het gevind dat daar 'n verband is tussen aggressie en 'n tekort aan spesifieke sosiale vaardighede naamlik: effektiewe kommunikasievaardighede, selfgelding, konflikbestuur of probleemoplossingsvaardighede, ontsluiting en emosionele ondersteuning. Ten slotte is aanbevelings met die oog op toekomstige navorsing gemaak.af_ZA
dc.format.extent32 p.
dc.language.isoaf_ZAaf_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectAggressivenessen_ZA
dc.subjectSocial skillsen_ZA
dc.subjectDissertations -- Psychologyen_ZA
dc.titleDie verband tussen aggressie en sosiale vaardighedeaf_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW