ITEM VIEW

Die ontwikkeling van 'n GIS-tegniek om visuele landskap te kwantifiseer

dc.contributor.advisorVan Niekerk, Adriaanen_ZA
dc.contributor.advisorSchloms, B. H. A.en_ZA
dc.contributor.authorVan der Westhuizen, Hendrik Petrus Steynen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of Geography and Environmental Studies.en_ZA
dc.date.accessioned2012-08-27T11:34:54Z
dc.date.available2012-08-27T11:34:54Z
dc.date.issued2001-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/52215
dc.descriptionThesis (MA)--Stellenbosch University, 2001.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: The visual landscape is a resource that should be managed sustainably. Sufficient tools for the effective management of visual landscapes are still lacking. Existing visualization software (including 3D Analyst) could be utilized as an aid in visual landscape management, but as such it lacks quantification functionalities. Geographical Information Systems (GIS) could effectively be used in the quantification of visual landscapes. The composition, value and experience of visual landscapes are complex and interrelated. Visual landscapes should be divided into physical and cognitive elements for management purposes. In the quantification of visual landscapes, the physical elements are effectively handled within a GIS. Insufficient research though, hampers the quantification of the visual landscape in terms of cognitive elements. Arc View GIS, including the 3D Analyst Extension, can be extended to quantify visual landscapes. Arc View's integrated development language, Avenue, was used to develop a new technique, namely The Visual Landscape Quantifier (VLQ). The VLQ-technique is an application based on a virtual landscape where a user can select observation and target locations. These locations are used to quantify the visual landscape in a chosen direction. Results are expressed as the percentage (%) of the visible land use in the selected visual landscape. The user can choose whether the results should be displayed as a list or as a graph. Wanted and unwanted elements in the landscape could be identified, aiding the management and planning of landscapes. Keywords: Visual landscape, landscape, Visual Landscape Quantifier, visualization, Arc View GIS, Avenue, Object Oriented Programming, 3D Analyst.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Die visuele landskap is 'n hulpbron wat volhoubaar bestuur moet word, maar ongelukkig bestaan daar mm instrumente om dit effektief te bestuur. Bestaande visualiseringsprogrammatuur (insluitend Arc View 3D Analyst) kan as hulpmiddel dien in die bestuur van visuele landskappe, maar dit ontbreek kwantifiseringsfunksionaliteite. Geografiese Inligtingstelsels (GIS) kan effektief aangewend word in die kwantifisering van visuele landskappe. Die samestelling, waarde en hoe visuele landskappe ervaar word, is kompleks en interverwant. Om visuele landskappe meetbaar te maak, moet dit in fisiese en kognitiewe elemente opgebreek word. GIS hanteer die fisiese elemente van visuele landskappe effektief en gevolglik is die kwantifisering daarvan (in GIS) wel moontlik. Onvoldoende navorsing maak die kwantifisering van visuele landskappe, in terme van kognitiewe elemente, egter moeilik. ArcView GIS, insluitend die 3D Analyst-uitbreiding, kan aangepas word om visuele landskappe te kwantifiseer. 'n Nuwe tegniek, die Visual Landscape Quantifier (VLQ), is met ArcView se geïntegreerde programmeertaal, Avenue, ontwikkel. Die VLQ-tegniek berus op 'n virtuele landskap waarbinne die gebruiker toegelaat word om waarnemers- en teikenliggings te selekteer. As toepassing word die visuele landskap in die gekose rigting in terme van die persentasie (%) van sigbare grondgebruik in die geselekteerde landskap gekwantifiseer. Die gebruiker kan kies of die resultaat as 'n lys of as 'n grafiek voorgestel moet word. Moontlike gewenste of ongewenste elemente in die visuele landskap kan gevolglik geïdentifiseer word en so die bestuurs- en beplanningstaak ondersteun. Sleutelwoorde: Visuele landskap, landskap, Visual Landscape Quantifier, visualisering, ArcView GIS, Avenue, 3D Analyst, Object Oriented Programmering.af_ZA
dc.format.extent83 p. : ill.
dc.language.isoaf_ZAaf_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectArcViewen_ZA
dc.subjectAvenue (Computer program language)en_ZA
dc.subjectLandscape assessment -- Data processingen_ZA
dc.subjectLandscape protectionen_ZA
dc.subjectGeographic information systemsen_ZA
dc.subjectObject-oriented methods (Computer science)en_ZA
dc.subjectVisual Landscape Quantifieren_ZA
dc.subjectVisual landscapes quantificationen_ZA
dc.titleDie ontwikkeling van 'n GIS-tegniek om visuele landskap te kwantifiseeraf_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW