Adamantane copolymers

Date
2001-12
Authors
Coetzee, Liezel
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This study concerns the incorporation of adamantane containing monomers 3-(1-adamantyl)-1-propene and 1-(1-adamantyl)-4-vinylbenzene into ethene, propene and higher a-olefins using different catalytic systems. The effect of the incorporation of the adamantane monomer on the physical and thermal properties of the polymers was investigated. A thorough study on the background of adamantane in general, as well as polymerization reactions involving the above-mentioned monomers and a-olefins was done. 3-(1-Adamantyl)-1-propene as well as 1,.(1-adamantyl)-4-vinylbenzene was sucessfully synthesized. The homo polymers of each monomer were made. The above-mentioned monomers were also polymerized: • . 3-( 1-adamantyl)-1-propene with ethene, propene and higher a-olefins, • 1-(1-adamantyl)-4-vinylbenzene with ethene and styrene. The copolymers of 3-(1-adamantyl)-propene as well as 1-(1-adamantyl)- 4-vinylbenzene were characterized as far as possible to show the influence of the incorporation of the adamantane group on the physical and chemical properties of the polymers. A series of 3-phenyl-1-propene copolymers with higher a-olefins were synthesized to compare the influence of the phenyl group to the adamantyl group on the relevant properties of the polymers.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie behels die inkorporasie van adamantaan-bevattende monomere, 3-( 1-adamantiel)-1-propeen en 1-(1-adamantiel)-4-vinielbenseen in eteen, propeen en hoër a-olefiene met behulp van verskillende katalitiese sisteme. Die effek wat die inkorporasie van die adamantaan monomeer op die fisiese en chemiese eienskappe van die polimere het, is ondersoek. 'n Deeglike studie van die agtergrond van adamantaan in die geheel, sowel as die polimerisasie reaksies van die bogenoemde monomere met a-olefiene, is gedoen. 3-( 1-Adamantiel)-1-propeen sowel as 1-(1-adamantiel)-4-vinielbenseen is suksesvol berei. Die homopolimere van bogenoemde monomere is gesintetiseer. Bogenoemde monomere is gepolimeriseer: • 3-(1-adamantiel)-1-propeen met eteen, propeen en hoër a-olefiene, • 1-(1-adamantiel)-4-vinielbenseen met eteen en stireen. Die kopolimere van 3-(1-adamantiel)-1-propeen en 1-(1-adamantiel)- 4-vinielbenseen is sover moontlik gekarakteriseer om die invloed van die adamantaan groep op die fisiese en chemiese eienskappe van die polimeer te toon. 'n Reeks kopolimere van 3-(1-feniel)-1-propeen met hoër a-olefiene is gesintetiseer om die verwantskap tussen die invloed van die fenielgroep en die adamantielgroep op die relevante eienskappe van die polimere te toon.
Description
Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2001.
Keywords
Polymerization, Propene, Alkenes, Dissertations -- Polymer science, Theses -- Polymer science
Citation