The effectiveness of the referral system in primary health care in the West Rand region : a normative-ethical study with special emphasis on traditional healers

Date
2000-12
Authors
Molepo, Edward R.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The aim of this research is to identify the various levels of health care units, their relationships and the problems hindering an effective referral system. To achieve this goal, use is made of a case study of the West Rand area in Gauteng. The standpoint is that, to achieve Primary Health for all South Africans referral systems within health care units and levels must be reciprocal. It is argued that for Primary Health Care to be successful, it must satisfy the goal of affordability appropriateness and accessibility. Results from the research revealed that four health care levels, namely traditional healers, health NGOs, Clinics, and Hospitals. Though there is some degree of referral in the study area, it was observed that referrals in the study area were not reciprocal. Amongst the major problems identified as hindering an effective referral system in the study area, include lack of cooperation between health institutions, poor health infrastructure and communication network as well as lack of other health paraphernalia. The research also found that government policy towards some of the health institutions (Traditional healers) contributes to the inefficiency of proper referrals in the study area.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die oogmerk van hierdie ondersoek is om die verskillende vlakke van gesondheidsorgeenhede, hulonderlinge verbande en die probleme wat doeltreffende verwysings in die wiele ry, te identifiseer. Dit word gedoen aan die hand van 'n gevallestudie van die Wes-Randarea in Gauteng. Die uitgangspunt is dat doeltreffende Primêre Gesondheid vir alle Suid- Afrikaners afhang van resiprokale verwysingsisteme tussen gesondheidsorgeenhede en -vlakke. Suksesvolle Primêre Gesondheidsorg vereis bekostigbaarheid, toepaslikheid en toeganklikheid. Die ondersoek het vier gesondheidsorgvlakke aan die lig gebring: tradisionele genesers, gesondheids-nie-regerings-organisasies, klinieke en hospitale. Hoewel daar 'n mate van onderfinge verwysing in die studie-area bestaan, was dit nie wederkerig nie. Onder die vernaamste struikelblokke vir 'n doeltreffende verwysingsisteem tel swak samewerking tussen gesondheidsinstellings, gebrekkige gesondheidsinfrastruktuur en kommunikasienetwerk, en 'n skaarste aan ander gesondheidsmiddelle. Die ondersoek het ook bevind dat regeringsbeleid aangaande sommige van die gesondheidsinstellings (tradisionele genesers) bydra tot die ondoeltreffendheid van verwysings in die studie-area.
Description
Thesis (M.Phil.)--Stellenbosch University, 2000.
Keywords
Medical referral -- South Africa -- Gauteng West Rand Area, Primary health care -- South Africa, Healers -- South Africa, Traditional medicine -- South Africa, Clinics -- South Africa, Non-governmental organizations -- South Africa, Hospitals -- South Africa, Medical ethics -- South Africa, Dissertations -- Philosophy
Citation