Die ontwerp van 'n gesentraliseerde instandhoudings fasiliteit vir die herbou van 7FDL12 en 7FDL8 General Electric diesel enjins en verwante komponente

Date
2000-12
Authors
Gildenhuys, Gerhardus Bernardus
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The design of an effective layout for a facility plays an important roll in its successful operation. The centralisation of certain activities has advantages in that it can reduce inventory levels, simplify material management, ease standardisation and provide better control over the quality of the final product. This thesis identifies the factors that must be taken into account in order to obtain a layout that functions effectively. Different layout types, material handling concepts and flow patterns are investigated. A variety of tools to analyse and evaluate these factors are discussed. A logical, practical and simple process is discussed which addresses the planning of the facility layout in a systematic manner. The volume of components that have to be rebuilt by the facility is obtained by making use of existing maintenance plans. The labour requirement is determined based on this volume. Activities and support services within the facility are compared to each other in order to determine the importance of the relationship between each. This relationship plays an important role in the placement of cells relative to each other. The layout is adjusted by taking the practical limitations of the current facility into account. A few alternative layouts are developed and they are rated against a list of parameters in order to obtain the most suitable layout. The processes and floor layout of the current facility are investigated and discussed. Aspects such as material, equipment, cleaning of components and the flow of documentation and information are discussed. Finally the way of operating in the future is discussed. This is obtained by looking at the theoretically determined layout and adapting it by taking both the good and bad points of the current layout into consideration.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die ontwerp van 'n effektiewe uitleg vir 'n fasiliteit speel 'n belangrike rol in die suksesvolle werking daarvan. Die sentralisering van sekere aktiwiteite het voordele deurdat dit voorraadvlakke kan verlaag, beheer van voorraad vereenvoudig, standaardisering vergemaklik en beter beheer oor die gehalte van die finale produk bied. Hierdie tesis identifiseer die faktore wat in berekening gebring moet word ten einde 'n uitleg te verkry wat effektief funksioneer. Verskillende tipes uitlegte, materiaal hanterings konsepte en vloei patrone word ondersoek. 'n Verskeidenheid hulpmiddels om hierdie faktore te ontleed en te evalueer word bespreek. 'n Logiese, praktiese en eenvoudige proses word bespreek wat die beplanning van die fasiliteits uitleg sistematies aanpak. Deur van beskikbare instandhoudings planne gebruik te maak word die volume van komponente wat deur die fasiliteit herbou moet word bepaal. Die mannekrag behoeftes word bepaal gebaseer op hierdie volume. Aktiwiteite en ondersteunings funksies binne die fasiliteit word vergelyk ten einde die belangrikheid van die verhoudings tussen elkeen te bepaal. Hierdie verhoudings speel 'n belangrike rol in die plasing van selle relatief tot mekaar. Deur die praktiese beperkings van die huidige fasiliteit in ag te neem word die uitleg aangepas. 'n Paar alternatiewe uitlegte word ontwikkel en evalueer teen 'n lys parameters om die mees geskikte uitleg te verkry. Die prosesse en vloeruitleg van die huidige uitleg word ondersoek en bespreek. Hieronder word aspekte soos toerusting, materiaal, skoonmaak van komponente en die vloei van dokumentasie en inligting gedek. Ten slotte word gekyk na die toekomstige werkswyse wat gevolg gaan word. Dit word bereik deur die teoreties bepaalde uitleg te neem en aan te pas deur sommige van die goeie en slegte punte van die huidige uitleg in ag te neem.
Description
Thesis (MEng)--University of Stellenbosch, 2000.
Keywords
Diesel motor -- Design, Dissertations -- Industrial engineering, Theses -- Industrial engineering
Citation