Die invloed van 'n vasektomie op die seksuele satisfaksie van die getroude man

Date
2000-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Many men are of the opinion that a vasectomy will have a detrimental effect on their sexual satisfaction, which is why this convenient method of contraception is often ignored. The purpose of this study was to determine whether a vasectomy had any effect on important aspects of a marriage, such as sexual satisfaction, marital satisfaction, communication and frequency of sexual intercourse. An experimental group and two control groups were used and data were collected by means of a biographical questionnaire and two questionnaires which were applied before and five months after the vasectomy. Results indicated no significant difference between the before and after measurements regarding sexual satisfaction, marital satisfaction, communication and frequency of sexual intercourse. It was also revealed that although strong correlations were found between marital satisfaction, communication and sexual satisfaction, a weak correlation was found between frequency of sexual intercourse and the other measured variables.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Verskeiemansmeendat 'n vasektomie hul seksuele satisfaksie nadelig sal beïnvloed en daarom word hierdie gerieflike geboortebeperkingsmetode dikwels oor die hoof gesien. Die doel van hierdie studie was om te bepaal of daar na 'n vasektomie veranderinge plaasgevind het in belangrike huweliksaspekte van die man, naamlik seksuele satisfaksie, huwelikstevredenheid, kommunikasie in die huwelik en frekwensievan seksuelegemeenskap. Daar is van 'n eksperimentele groep en twee kontrolegroepe gebruik gemaak. Data is ingesamel deur middel van fn biografiese vraelys en twee vraelyste wat in 'n voor-meting en vyf maande na die vasektomie toegepasis. Resultatetoon dat daar geen beduidende verskil is tussen die voor- en na-metings wat betref seksuele satisfaksie, huwelikstevredenheid, kommunikasie in die huwelik en frekwensie van seksuele gemeenskap nie. Daar is ook gevind dat alhoewel die verbande tussen huwelikstevredenheid, kommunikasie en seksuele satisfaksie sterk positief is, daar 'n swak verband bestaan tussen frekwensie van seksuele gemeenskap en die ander gemete veranderlikes.
Description
Thesis (MSc)--University of Stellenbosch, 2000.
Keywords
Vasectomy -- Psychological aspects, Sex in marriage, Dissertations -- Psychology, Theses -- Psychology
Citation