Design, manufacture and test of a bearingless rotor hub for the 24% scale model of the Rooivalk attack helicopter

Date
2000-12
Authors
Steyn, J. (Johannes)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This document contains the work done on the bearingless rotor hub for the 24% scale model of the Rooivalk Attack Helicopter situated at the CSIR in Pretoria. This work forms part of the MSc Ing degree of Johannes Steyn. This work was deemed necessary because of a movement away from the fully articulated rotor to one of hingeless and more recently bearingless rotors. The main emphasis of this thesis is to be a technology demonstrator more than the design of a fully working bearingless rotor hub. With this in mind the final design in this report is not an optimal one, but the procedures and methodology in getting to a design are laid out in this document. To verify the design, tests were identified and created. The procedures for these tests are also included in this document. For the fatigue test a test bench had to be designed and built. This document also includes the design of this test bench
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die dokument lewer verslag van die aktiwiteite vir die ontwerp van ‘n laerlose rotor van die 24% skaal model van die Rooivalk Helikopter, gelee by die WNNR in Pretoria. Die werk gedoen vorm deel van die MSc Ing graad van Johannes Steyn. Die werk is nodig geag omdat daar ‘n tendens is om weg te beweeg van die volledig geartikuleerde rotor na die van ‘n skanierlose en meer huidig ‘n laerlose rotor. Die hoof klem van die tesis is om as tegnologie demonstrator op te tree, eerder as die daarstel van ‘n werkende laerlose rotor. Na aanleiding van bogenoemde stelling kan die finale ontwerp nie as optimaal beskou word nie. Die prosedures en metodiek wat gevolg is om die ontwerp te kry word uitgele in die dokument. Om die ontwerp te verifieer is toetse gei'dentifiseer. Die prosedures vir elk van die toetse word ook in die dokument ingesluit. Vir die uitputtingstoetse moes ‘n spesiale toetsbank ontwerp en gebou word. Die ontwerp van hierdie toetsbank is ook in die dokument.
Description
Thesis (MEng) -- Stellenbosch University, 2000.
Some digitised pages may appear illegible due to the condition of the original hard copy.
Keywords
Rotors (Helicopters), Rotors -- Bearingless -- Hingeless, Dissertations -- Mechanical engineering
Citation