Luister-leer : die opvoedkundige moontlikhede van die hoorspel in Suid-Afrika

Cruywagen, Eben (1999-12)

Thesis (DPhil) -- University of Stellenbosch, 1999.

Thesis

ENGLISH SUMMARY: The aim of this study is to ascertain what the nature of educational drama is and whether it would be feasible to apply educational radio drama to help meet the learning needs of South Mrica. In England, the well-known educational radio serial, The Archers, has been broadcast by the BBC with great success since the Fifties. Hitherto radio drama in South Mrica has served primarily as a means to entertain listeners. The study began with research into other didactic forms, such as folklore, drama- and theatre-in -education, industrial theatre and sociodrama, as well as radio and television as educational media. Further information was collected by means of interviews and correspondence. Two experimental radio productions, a series and a serial, were broadcast in Mrikaans in 1997 and 1998 respectively on a national radio station, Radiosondergrense, in an attempt to determine the formula for, and the format of, outcomes based radio drama for a South Mrican audience. Included in this study are copies of scripts (industrial theatre, television drama, radio drama) and the scripts of the two experimental radio productions. Each script is accompanied by an analysis and evaluation. Recordings of the two experiments are also included. According to the results of a professional market research campaign, the outcomes based radio drama proved not only to be a popular educational tool, but also very accessible, since very few listeners felt excluded by such a format. Over and above its inclusive nature, the enjoyment level of the experimental serial drama was ranked among the highest of all (non-educational) programmes by respondents. The knowledge gained through researching available sources, coupled with the results of the market research, was used to formulate a text model, together with hints and directions. With these aids, all language groups in South Mrica may create outcomes based radio drama within the framework of language, culture and listeners' needs.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die hoorspel in Suid-Afrika word hoofsaaklik as 'n bron van vermaak aan radioluisteraars gebied. In Engeland word die bekende opvoedkundige (uitkomsgebaseerde) vervolgverhaal, The Archers, reeds sedert die jare vyftig met groat sukses deur die BBC uitgesaai. Die doel van hierdie studie was om te bepaal wat die aard van opvoedkundige drama is en of dit haalbaar sou wees om uitkomsgebaseerde hoorspe1e vir Suid-Afrika se opvoedingsnood aan te wend. Vir die doel is didaktiese vorme soos die volksvertelling, drama en teater as onderwyshulpmiddel, nywerheidsteater en sosiodrama, sowel as die radio en te1evisie as opvoedkundige media, by wyse van die raadpleging van bestaande bronne ondersoek, terwyl onderhoude en korrespondensie met enkele betrokkenes gevoer is om bykomende inligting te bekom. Twee eksperimentele radioproduksies, 'n vervolgreeks en 'n vervolgverhaal, is anderskeidelik in 1997 en 1998 in Afrikaans oor 'n nasionale radiodiens, Radiosondergrense, uitgesaai om die formule vir en formaat van 'n uitkomsgebaseerde radiodrama vir 'n Suid-Afrikaanse radiogehoor te probeer bepaal. 'n Voorbeeldteks elk van die nywerheidsteater-, televisie-, sowel as radiodramagenres is by hierdie studie ingesluit, terwyl beide eksperimentele radiotekste, met klankopnames, ook ingesluit is. Alle tekste word ontleed en geevalueer. Volgens die uitslag van 'n professionele marknavorsingsaksie, blyk die uitkomsgebaseerde hoorspel nie alleen 'n gewilde opvoedkundige hulpmiddel te wees nie, maar ook 'n geweldige toeganklike hulpmiddel, deurdat weinig luisteraars deur so 'n formaat uitgesluit voel. Daarbenewens is die genietingsvlak van die betrokke eksperimentele vervolgverhaal as van die hoogste van alle (nie-opvoedkundige) programme deur respondente bestempel. Op grond van die agtergrondskennis wat via die nagevorste bronne en die uiteindelike marknavorsing bekom is, is 'n teksmodel, wenke en voorskrifte geformuleer waarvolgens alle taalgroepe in die land uitkomsgebaseerde radio dramas binne die raamwerk van taal, kultuur en luisteraarsbehoeftes kan skep.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/51327
This item appears in the following collections: