Uhlalutyo lwesemantiki yelekhisikoni yezenzi u-bamba no-gcina no-londoloza kwisiXhosa

Macingwane, Vuyani (2005-04)

Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2005

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study explores the lexical semantic analysis of -bamba, -gcina and -Iondoloza. In chapter 1 the aim of the study is stated. Properties about the lexical semantic analysis of the verbs -bamba, -geina, and -Iondoloza as well as the generative lexicon theory by Pustejovsky (1996) are discussed. The theoretical framework and the organisation of study are also discussed in this chapter. Chapter 2 addresses in more detail the type system for semantics. A generative theory of the lexicon includes multiple levels of representation for different types of lexical information needed. Among such levels are Argument Structure, Event Structure, Qualia Structure and Leical Inheritance Structure. Chapter 2 also represents in more detail thé structure of qualia and the role they play in distributing the functional behaviour of words and phrases in composition. Chapter 3 examines the lexical semantic analysis of the verbs -bamba, -gcina and - londoloza to account for the range of selectional properties of the NP subject argument of these verbs, and the various interpretations that arise in terms of composition with their complement arguments. The polysemous behaviour of the verbs -bamba, -gcina and - londoloza are examined in sentence alternation constructions with respect to event structure properties. The lexical representation in terms of argument structure and the event structure of the verbs -bamba, -gcina and -Iondoloza in different sentences are also investigated. Chapter 4 is the conclusion, summarising the findings of all the previous chapters in this study on lexical semantic analysis of the 'hold' verbs -bamba, -gcina and -Iondoloza in Xhosa.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie ondersoek die leksikaal-semantiese analise van die 'hou' werkwoorde - bamba, -gcina en -Iondoloza in Xhosa. In hoofstuk 1 word die doelstellings van die studie uiteengesit. Die teorie van Generatiewe Leksikon van Pustejovsky word ook kortliks bespreek, wat die teoretiese raamwerk is van di studie. Laastens word die organisasie van die studie bespreek. Hoofstuk 2 bespreek in grote besonderhede die model van Generatiewe Leksikon teorie. 'n Generatiewe teorie van die leksikon sluit in veelvuldige vlakke van representasie vir die verskillende tipes leksikale inligting wat benodig word. Hierdie vlakke van representasie sluit in die Argument struktuur, Gebeure ('Event') struktuur, Qualia struktuur en Leksikale Erf (Inheritance) struktuur. Hoofstuk 2 bied ook in meer detail die struktuur van qualia en die rol wat dit speel in die verspreiding van die funksionele gedrag van woorde en frases in kombinasie. Hoofstuk 3 ondersoek die leksikaal-semantiese analise van die werkwoorde -bamba, - gcina en -Iondoloza en die verskeidenheid interpretasies wat beskikbaar is vir hierdie werkwoorde in kombinasie met die komplement argument daarvan. Die polisemiese gedrag van die werkwoorde -bamba, -gcina en -Iondoloza word ondersoek in sinsalternasiekonstruksies ten opsigte van die gebeure ('event') struktuur. Die leksikale representasie in terme van argument struktuur en die gebeurestruktuur van hierdie werkwoorde in verskillende sinne met verskillende seleksiekenmerke van die subjek, word ook ondersoek. Hoofstuk 4 is die samevatting van die studie, wat 'n opsomming bied van die vernaamste bevindings van al die vorige hoofstukke van hierdie studie oor die leksikaal-semantiese analise van die werkwoorde -bamba, -gcina en -Iondoloza.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50537
This item appears in the following collections: