'n Multi-sektorale benadering tot seksualiteitsopvoedingsprogramme vir adolessente

Date
2005-03
Authors
Titus, C. M.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This study was undertaken to address the need for a multi-sectoral approach to sexuality education among adolescents. The rise in teenage pregnancies and the rapid spread of the HIV virus urged the researcher to assess how different sectors within communities can work together to sexually educate adolescents. The goal of the research is to initiate planning of prevention- and educational strategies among all sectors of the community. It is hoped that these programmes may provide adolescents with the necessary skills to make informed decisions regarding their sexuality. The use of a multi-sectoral approach to sexuality education was evaluated by means of a exploratory study and a comparison between the findings of questionnaires and existing literature. In chapter two the nature of sexuality education is assessed. Chapter three focuses on the specific multi-sectoral approach to this sexuality education. In chapter four the findings of the empirical study is discussed. Recommendations for further research is made in chapter five.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die behoefte vir ’n multi-sektorale benadering tot seksualiteitsopvoeding was die hoof uitgangspunt van die studie. Met die verhoging in tienerswangerskappe en die verspreiding van die MIV-virus was dit vir die navorser belangrik om ondersoek in te stel na hoe verskillende sektore in die gemeenskap kan saamwerk om sodoende adolessente van seksualiteitsopvoeding te voorsien. Hierdie navorsing het ten doel om ’n raamwerk vir maatskaplike werkers in diens van gesinsorganisasies daar te stel vir die benutting van ’n multi-sektorale benadering tot seksualiteitsopvoedingsprogramme vir adolessente. Holistiese, jeugvriendelike intervensie en dienslewering deur multi-sektorale samewerking word ten doel gestel. By wyse van ’n verkennende studie asook ’n vergelyking tussen die bevindinge van vraelyste en bestaande literatuur was die kwessie rondom die benutting van ’n multisektorale benadering tot seksualiteitsopvoedingsprogramme geevalueer. In hoofstuk twee behandel die skrywer die aard van seksualiteitsopvoedingsprogramme en fokus op ’n multi-sektorale benadering tot sodanige programme in hoofstuk drie. ’n Bespreking oor die empiriese ondersoek wat geloots is word in hoofstuk vier gegee en in hoofstuk vyf word aanbevelings vir verdere studie gemaak.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2005.
Keywords
Teenagers -- Sexual behavior, Sex instruction for teenagers, Sexual ethics, Teenagers -- Life skills guides, Dissertations -- Social work, Theses -- Social work
Citation