Information management and globalised sport : a South African mega-event model

Date
2005-04
Authors
Durand, Charl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Reflecting a general trend in modern society, the world of sport has become information driven, with effective information management becoming an essential part of all sports organisations and sporting activities. The sophistication oflarge, multi-sport events - mega-games - such as the Olympic Games and Commonwealth Games demand a high standard of information management to help ensure the smooth running of such events. This is also true of the managing of national teams participating in them. In this thesis a model of an information management system (IMS) is developed for managing certain types of information in such events and the national team participating in them. The model is based on two conceptual frameworks: Intellectual capital, and secondly the information management cycle. The model is then tested using a number of case studies where a specific information management system was used to manage the information of different sports teams and events. The degree to which the information management system was effectively implemented in each case is evaluated and the results used to measure the correctness and accuracy of the model. Lastly suggestions are given as to how the model can be improved in view of the case study findings, and what the future role of information management in sports events may look like in light of the results.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die feit dat inligtingsbestuur 'n noodsaaklike deel geword het in sport organisasies en aktiwiteite is 'n weerspieeling van 'n algemene tendens in die moderne, informasie-gedrewe samelewing. Die ingewikkeldheid van groot, multi-sport byeenkomste - "mega-games" - soos die Olimpiese Spele en die Gemeenskapspele vereis 'n hoe standaard van inligtingsbestuur om te verseker dat sulke byeenkomste glad verloop. Dieselfde geld in die geval van die bestuur van die nasionale spanne wat daaraan deelneem. In hierdie tesis word 'n inligtingbestuursmodel ontwikkelom sekere tipes inligting van verskillende sportbyeenkomste en nasionale sportspanne te bestuur. Die model is geskoei op twee konseptueie raamwerke: Intellekteuie kapitaal, en tweedens die inligtingsbestuursiklus. Die model word getoets deur middel van 'n aantal gevallestudies waartydens 'n besondere inligtingstelsel gebruik is on sportspanne en byeenkomste se inligting mee te bestuur. Die mate waartoe die inligtingbestuurstelsel effektief geimplementeer is word ge-evalueer en die resultate gebruik om die korrektheid en akkuraatheid van die model te meet. Ten slotte word voorstelle gemaak oor hoe die model verbeter kan word in die lig van die gevallestudiebevindinge, en wat die moontlike toekomstige rol van inligtingsbestuur by sportbyeenkomste kan wees in lig van die bevindinge.
Description
Thesis (MPhil)--University of Stellenbosch, 2005.
Keywords
South African Sports Commission, Knowledge management, Intellectual capital, Sports and globalization, Olympics, Sports -- South Africa, Sports tournaments -- South Africa, Dissertations -- Information science, Mega-games, Theses -- Information science
Citation