History and power : a investigation of identity and re-presentation

Date
2005-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This investigation acts on the assumption that Knowledge is a means by which reality is represented to us through power relations. As a represented reality, Knowledge on its part reconstructs an exclusive reality which pertains solely to the interests of those in power. Knowledge therefore comprises a fixed meaning - constituted from words and images (or texts) represented with a disregard for their relevant con [text]s. Yet my work - as a re-presentation of the past - confronts the [Hi]story represented by the Apartheid Regime and a reading/viewing of my books re-w[rite]s this slanted Narrative. By means of juxtaposition or through re-presenting texts in con[text]s different from those with which they are traditionally associated, a reading/viewing of my work creates relationships of inter-dependence. Through the reciprocal movement inevitably coinciding with such a reading/viewing, a process of redemption takes place as the reader is dis-placed and meaning shifted from one level to an[other].
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie ondersoek gaan uit van die veronderstelling dat Kennis 'n medium is waardeur die realiteit aan ons voorgestel word deur magsverhoudings. As 'n voorgestelde realiteit, rekonstrueer Kennis derhalwe 'n eksklusiewe realiteit wat alleenlik betrekking het op die belange van die bemagtigdes. Kennis bestaan gevolglik uit 'n afgehandelde betekenis - saamgestel uit woorde en beelde (of tekste) wat voorgestel word met 'n verontagsaming van hulle toepaslike kontekste. Tog konfronteer my werk - as 'n her-voorstelling van die verlede - die Geskiedenis voorgestel deur die Apartheidsbewind en her-skryf die lees/kyk van my boeke hierdie bevooroordeelde Narratief. Deur middel van jukstaposisie of deur tekste her- voor te stel in ander kontekste as dié waarmee hulle tradisioneel geassosieer word, skep die lees/kyk van my werk inter-afhanklike verhoudings. Deur die wederkerige beweging wat noodwendig met so 'n lees/kyk saamval, vind 'n proses van verlossing deur herstelling plaas terwyl die leser ver-plaas en betekenis ver-skuif word van een vlak na 'n ander.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2005.
Keywords
Knowledge, Sociology of, Power (Philosophy) in art, Reality, Apartheid in art, Apartheid -- Moral and ethical aspects, Apartheid -- Psychological aspects, Identity (Philosophical concept) in art, Dissertations -- Art
Citation