The system will be unavailable for updates from 12:30 on Tuesday 23 May to prepare for the upgrade of the software platform.

Evaluation of Transwerk Risk Management Information System

Mpanza, Brian Vusumuzi (2005-03)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2005.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: In the last decade, the use of computers has proliferated the industrial arena in South Africa. Due to frequent changes in computer programs and developments in the computing field, users have often been adversely affected. Users experience problems with computer programs that are not user friendly. Usability is about satisfying the user needs by allowing the user to accomplish their goals quickly, efficiently and easily. Thus it is crucial that industries invest in computer programs that offer optimum usability. In this research an attempt is made to provide a framework for methodology that can be used to test and evaluate usability in the Transwerk Risk Management Information System, that is Computer Assisted Risk Management Systems (CARMS). I first consider the difference between unusable and usable programs. Usability properties are then identified including properties enhancing effectiveness, efficiency, flexibility, laemability and attitude of the computer program. The CARMS components or modules and users were identified. Usability problems were identified that cause the users to be selective and discouraged to use other components of CARMS. To further verified and address the usability problems identified, the whole program needs to be tested and evaluated. The methodology was laid for how to do usability testing and evaluation in computer program that are currently in use like CARMS. Benefits and limitations of testing and evaluating usability were detailed in this research. It is recommended that, testing and evaluating usability should be done to prevent errors, dissatisfaction and to improve usability of the CARMS program.

AFRIKAANSE OPSOMMING: In die laaste dekade het die gebruik van rekenaars uitgebrei in die industriele arena in Suid-Afrika. Weens gereelde veranderings in rekenaar programme en ontwikkellings in die informatika veld is gebruikers gereeld nadelig geraak. Gebruikers ervaar probleme met rekenaar programme wat nie gebruikersvriendelik is nie. Bruikbaarheid het te make met bevrediging van gebruikersbehoeftes deur hulle in staat te stel om hulle doelwitte vinnig, doelmatig en maklik te bereik. Dit is dus van kritiese belang dat industriee investeer in rekenaar programme wat optimale bruikbaarheid bied. In hierdie navorsing word gepoog om 'n raamwerk vir metodologie wat gebruik kan word om die bruikbaarheid van die "Transwerk Risk Management Information System" (dit is "Computer Assisted Risk Management Systems" of CARMS) te toets en te evalueer. Ek bespreek eerstens die verskil tussen onbruikbare en bruikbare programme. Bruikbaarheidseienskappe word dan geidentifiseer, insluitend eienskappe wat doeltreffendheid, doelmatigheid, buigsaamheid, aanleerbaarheid en houding van die rekenaar program verbeter. Die CARMS komponente of modules en gebruikers is geidentifiseer. Bruikbaarheidsprobleme is geidentifiseer wat veroorsaak dat gebruikers selektief raak en ontmoedig raak om ander komponente van CARMS te gebruik. Om verder die geidentifiseerde bruikbaarheidsprobleme te verifieer en adreseer moet die hele program getoets en evalueer word. Die metodologie is vasgele waarvolgens bruikbaarheidstoetsing en evaluasie van rekenaar programme wat tans in gebruik is (soos CARMS) gedoen kan word. Voordele en beperkings van bruikbaarheidstoetsing en -evaluasie is in hierdie navorsing vervat. Dit word aanbeveel dat bruikbaarheidstoetsing en -evaluasie gedoen moet word om foute en ontevredenheid te voorkom en om die bruikbaarheid van die CARMS program te verbeter.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50346
This item appears in the following collections: