Evaluation of the performance of equity-sharing schemes administered by the Department of Land Affairs, Worcester district office of the Western Cape Province

Date
2005-12
Authors
Ralehoko, Enoch Ntala
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The study evaluated farmworker equity-sharing schemes administered by the Worcester regional office of the Department of Land Affairs in the Western Cape. The objectives were to investigate the performance of farmworker equity-sharing schemes against recent literature, to evaluate the motivation for the establishment of these schemes and whether they served the purpose for which they were established. Through investigating the role these schemes play in improving the farmworkers ' livelihood, the study investigated the changes farmworkers experienced on the farm since the establishment of the schemes. The perceptions of farmworkers regarding the schemes were also investigated. The study found that at all the farms evaluated there was a lack of formal training to all the levels of farmworkers, including committee members and shareholder workers. These farms did not have the funds to finance training programmes for their farmworkers. Poor training impeded farmworkers to utilise their skills and participate in decision making on the farm. Contrary to the objectives of financial participation and farmworker equity-sharing schemes, most of these schemes did not achieve the broad objectives of the participation schemes such as empowering their workers. Living and working conditions seem to have improved on most of the farms although some farms seem to have experienced no change at all. The ESTA Laws could be the cause of the improvements in housing and working conditions but not the implementation of the farmworker equity-sharing schemes. Respondents did not seem to experience discrimination due to gender. Financially the schemes are not performing well. This is evident from the number of schemes that were liquidated due to financial problems and for which financial statements could not be obtained. These schemes face various institutional and structural challenges, which includes financial challenges.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie het plaaswerker-aandeelhouerskemas wat deur die Worcesterstreekskantoor van die Departement van Grondsake in die Wes-Kaap bestuur word, geëvalueer. Die oogmerke van die studie was om die verrigting van plaaswerkeraandeelhouerskemas teenoor onlangse literatuur te ondersoek, om die motivering vir die vestiging van hierdie skemas te evalueer en te bepaal of hulle wel die doel dien waarvoor hulle gevestig is. Deur die rol van hierdie skemas in die verbetering van plaaswerkers se bestaan te ondersoek, het die studie ook ondersoek ingestel na die veranderinge wat sedert die vestiging van die skemas deur plaaswerkers ervaar is. Die plaaswerkers se persepsies van die skemas is ook ondersoek. Die studie het bevind dat daar by al die plase wat betrek is 'n tekort aan formele opleiding aan al die vlakke van plaaswerkers was, met inbegrip van komiteelede en aandeelhouer-werkers. Hierdie plase het nie oor die fondse beskik om opleidingsprogramme vir hulle plaaswerkers te finansier nie. Swak opleiding strem plaaswerkers in die toepassing van hulle vaardighede en in hulle deelname aan besluitneming op die plaas. In stryd met die doelwitte van finansiële deelname en plaaswerker-aandeelhouerskemas het hierdie skemas nie in hulle doel geslaag nie. Woon- en werksomstandighede op die meeste plase het blykbaar sedert die vestiging van die skemas verbeter, alhoewel sommige plase skynbaar geen vemaderinge ondergaan het nie. Die Wet op die Uitbreiding van Sekerheid op Verblyfreg kan 'n verklaring vir die verbetering in behuising en werksomstandighede wees, en nie noodwendig die implementering van die plaaswerker-aandeelhouerskemas nie. Respondente het volgens alle aanduidings nie diskriminasie op grond van geslag ondervind nie. Die skemas presteer finansieel nie goed nie. Dit is duidelik uit die getal skemas wat as gevolg van finansiële probleme gelikwideer is en waarvoor finansiële state nie verkry kon word nie. Hierdie skemas staar verskeie institusionele en strukturele uitdagings in die gesig, waaronder ook finansiële uitdagings.
Description
Thesis (MAgricAdmin)--Stellenbosch University, 2005.
Keywords
Western Cape (South Africa). Dept. of Land Affairs, Employee ownership -- South Africa -- Worcester, Agricultural laborers -- South Africa -- Worcester, Farm ownership -- South Africa -- Worcester, Farm partnership -- South Africa -- Worcester, Farmworker equity-sharing scheme -- Performance evaluation
Citation