Weidingsbestuur in 'n semi-ariede omgewing met GIS : Paulshoek gevallestudie

Date
2004
Authors
Combrink, A. P. (Adrian Peter)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Grazing management in the semi-arid communal areas of Namaqualand is investigated in this study. Paulshoek, situated in the Leliefontein Communal Reserve area, is delineated as the study area and consists of 20 OOOha.Cattle farming is practised by most households primarily on a subsistence basis. It is also used as a source of income when financial problems arise. The management of grazing-land in terms of formal rules and regulations is non-existent with only mutual relationships between farmers. The aim of this study is to develop a spatial framework for the management of a sustainable grazing regime with the aid of Geographic Information Systems (GIS) technology. This aim is reached through three overlapping goals which are researched individually. The goals are to create a spatial image of the physical resource base as well as resource usage and from this the development of a computerised (Excel spreadsheet) spatial management framework for sustainable grazing management. Through the use of existing data available from the National Botanical Institute (NB!) as well as other sources and with the aid of GIS technology, coupled with Indigenous Knowledge, these goals were reached. The stockpost as individual entity is studied to give a broader understanding of how the herdsmen see their immediate environment. The grazing management system, as presented in this thesis, consists of a simple Excel Spreadsheet, with inputs from GIS technology and Indigenous Knowledge. The area is overgrazed, as is seen in the widespread occurrence of kraalbos cross the Paulshoek landscape. The recommendations are that this management system should be implemented, which could minimize the futher overgrazing of the area. The management system relies heavily on the cooperation of the community and the integration of existing management systems and policies. It will give a more detailed account of who may own how many stock and where they may graze in the communal rangelands which will also help in the establishment of new permanent waterpoints in the area.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Weidingsbestuur in die semi-ariede gemeenskaplike gebiede van Namakwaland is in hierdie studie ondersoek. Paulshoek, geleë in die Leliefontein Gemeenskapsreservaat gebied, word as studiegebied afgebaken en beslaan ongeveer 20 OOOha.Veeboerdery word deur meeste van die huishoudings primêr as bestaansboerdery beoefen. Dit word ook gebruik as 'n bron van inkomste wanneer finansiële probleme ondervind word. Die bestuur van weivelde in terme van formele reëls en regulasies is glad nie ter sprake nie, slegs onderlinge verhoudinge tussen veeboere bestaan. Die doel van hierdie studie is om 'n ruimtelike raamwerk te ontwikkel vir die bestuur van 'n volhoubare weidingsregime deur die aanwending van Geografiese Inligting Stelsels (GIS). Hierdie doel word behaal deur drie oorkoepelende doelwitte wat elk afsondelik behandel word. Die doelwitte is om 'n ruimtelike beeld van die fisiese hulpbronbasis asook die benuttingsregime van die hulpbron te skep, en hieruit 'n rekenaar-gesteunde (Excel sigblad) ruimtelike bestuursraamwerk vir volhoubare weidingsbestuur te ontwerp. Deur gebruik te maak van bestaande inligting afkomstig vanaf Nasional Botaniese Instituut (NBI) asook ander bronne en met die koppeling van GIStegnologie en Inheemse Kennis (IK) is die doelwitte bereik. Die veepos word as entiteit behandel om 'n beter verstandhouding op te bou van hoe die veewagter sy onmiddelike omgewing bestuur. Die weidingsbestuurstelsel, soos voorgestel in hierdie tesis, bestaan uit 'n eenvoudige Excel sigblad, gekoppel aan GIS-tegnologie en Inheemse Kennis. Die gebied is oorbeweid, soos gesien kan word aan die verspreiding van kraalbos regoor die landskap van Paulshoek. Die aanbevelings is dat die bestuurstelsel geïmplementeer moet word om te verhoed dat die gebied verder onderhewig sal wees aan intensiewe beweiding. Die bestuurstelsel berus op die samewerking van die gemeenskap en die integrasie van bestaande bestuurstelsels. Dit sal tot gevolg hê 'n meer volledige opname van wie hoeveel vee mag besit en wie waar mag vestig in die weiveld gebied, wat gevolglik ook die skepping van nuwe permanente waterbronne sal vergemaklik.
Description
Thesis (MSc)--Stellenbosch University, 2004.
Keywords
Geographic information systems, Grazing -- South Africa -- Namaqualand -- Management, Sustainable agriculture -- South Africa -- Namaqualand, Agricultural conservation -- South Africa -- Namaqualand, Dissertations -- Geography and environmental studies, Theses -- Geography and environmental studies
Citation