The system will be unavailable for updates from 12:30 on Tuesday 23 May to prepare for the upgrade of the software platform.

The role of values and corporate culture in people management

Mentor, Marcelle (2004-03)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2004.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The business world has seemingly become hit by, or perhaps it has been more exposed of its unethical and morally bad decisions and procedures. One just has to follow the businessrelated issues and one becomes aware of events of corruption, greed, fraud, embezzlement, theft, nepotism and so forth. This is not just an occurrence in South Africa, but a global phenomenon. However, as South Africa approaches its tenth year of democracy, and the move towards the realization of our President's vision of an African Renaissance, there is an increasing awareness that a commitment to management by acceptable values is needed to remove negativity around management processes and practices in South Africa. We have to move to a culture of management where people are the central aspect around which good management revolves. As the forerunners of The African Renaissance, we need to engage with the concept of "Ubuntu", and truly realize that value-management is really that - being people through other people. We need to accept that we should be people driven, inclusive of every single person to be able to achieve the goals we set out for our companies. Emotional intelligence is vital if one bases a style of management on a people directed goals and orientations. When we look at each other through empathetic eyes this allows for consideration of others and ultimately allows for positive change and growth in an organization. To be able to move effectively towards such a management style is not as easy as discarding a predominantly Eurocentric style and embracing an African one. There is the element of human beings that plays a vital role. The values of an individual, the norms and beliefs that that individual holds dear, is pivotal to the structure of organizational culture. It is the stance of this thesis that each individual is responsible, in one way or another, for the structure and make up of the organizational culture of which it is a part. This thesis looks at research in this regard and how the findings could be applied in the South African corporate world to help facilitate effective transformation.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die besigheidswêreld word oënskynlik gebombardeer - of moontlik word dit net meer blootgestel aan die onetiese en moreel verkeerde besluite en prosedures. Dit is slegs nodig om te let op besigheidsaangeleenthede om gevalle van korrupsie, bedrog, hebsug, diefstal, nepotisme, en so voorts te bespeur. Bogenoemde gevalle kom nie slegs voor in Suid Afrika nie, maar is 'n universele verskynsel. Soos Suid Afrika sy tiende jaar van Demokrasie nader en daar 'n beweging is in die rigting van ons President se visie vir 'n Afrika Renaissance, is daar 'n toenemende bewuswording van die feit dat toewyding aan bestuur deur (aanneemlike) waardes noodsaaklik is om negatiwiteit rondom bestuurprosesse en - praktyke in Suid Afrika te verwyder. Ons moet ons beywer om te beweeg na 'n kultuur van bestuur waar individue die fokuspunt is te midde van voortreflike bestuurstyle. As die voorlopers van die Afrika Rennaissance moet ons meer verbind wees tot die konsep van "Ubuntu" en werklik besef dat waarde-bestuur inderwaarheid mens-gesentreerd behoort te wees. Ons moet die uitdagings aanvaar om gedissiplineerd op te tree en sorg te dra dat alle mylpale, wat deur die maatskappy daargestel word bereik word deur die optimale benutting van elke individu binne die maatskappy. Emosienele intelligensie is van die uiterste belang as die besigstyl gefundeer is op die beginsel van mens-gerigte doelwitte en ingesteldhede. Daar moet 'n kultuur gekweek word van empatie en konsiderasie vir ons medemens, wat uiteindelik positiewe veranderinge en groei binne die maatskappy sal bevorder. Om effektief in die rigting van so 'n bestuurstyl te beweeg, is nie bloot 'n geval van wegdoen met 'n oorwegend Eurosentriese styl en die aagryp van 'n Afrika - styl nie. Die menslike faktor speel'n beslissende rol. Die waardes van 'n individu, die norme en oortuigings wat vir hom of haar belangrik is, is van deurslaggewende belang vir die struktuur van organisatoriese kultuur. Hierdie tesis ondersoek narvorsing in hierdie verband en kyk hoe die bevindinge toegepas kan word in die Suid Afrikaanse korporatiewe wêreld om effektiewe transformasie te help fasiliteer.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50186
This item appears in the following collections: