The effect of exercise in pulmonary rehabilitation on the quality of life of chronic obstructive pulmonary disease patients

Date
2004-12
Authors
Brown, Jennifer Leigh
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The purpose of the study was to measure the responses of chronic obstructive pulmonary disease patients to an exercise programme in a South Africa setting. Nine subjects were evaluated before and after aerobic and resistance training three times a week for the total of 12 weeks. Each evaluation measured forced expiratory lung function; health-related quality of life; functional capacity; level of dyspnea; body composition; physician global evaluation; and the patient global evaluation. The exercise programme consisted of one-hour exercise sessions, three times a week for 12 weeks. The exercise sessions included elements of aerobic and resistance training of the upper and lower extremities. Functional capacity improved drastically (p < 0.01), as did the physician and the patient global evaluations (p < 0.01 and p < 0.01, respectively). Levels of dyspnea also improved (p < 0.01). Health-related quality of life improved marginally (p = 0.03). No significant change was noted in lung function and body composition. The study concluded that an exercise programme consisting of aerobic and resistance training improves chronic obstructive pulmonary disease patients' health-related quality of life, functional capacity and levels of dyspnea. Exercise also reduces the symptoms of chronic obstructive pulmonary disease as are perceived by the physician and patient alike. Exercise does not change lung function or body composition of chronic obstructive pulmonary disease patients. Exercise in conjunction with appropriate medical treatment has the potential to benefit all chronic obstructive patients in South Africa. Keywords: COPD, quality oflife, functional capacity, rehabilitation, exercise.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van die studie was om die reaksies te meet van pasiënte met chroniese obstruktiewe pulmonêre siekte op 'n oefenprogram in 'n Suid-Afrikaanse konteks. Nege proefpersone is voor en na aërobiese en weerstandsoefening drie keer per week vir 'n totaal van 12 weke geëvalueer. Elke evaluering het die volgende gemeet: geforseerde ekspiratoriese longfunksie, gesondheidsverwante lewenskwalitiet, funksionele kapasiteit; dispneevlak, liggaamsamestelling; geneesheer algehele evaluering asook pasiënt algehele evaluering. Die oefenprogram het uit een-uur sessies bestaan, wat drie keer per week vir 12 weke plaasgevind het. Die oefensessies het elemente van aërobiese en weerstandsoefeninge van die boonste en onderste ledemate ingesluit. Funksionele kapasiteit het drasties verbeter (p < 0.01), net so ook die geneesheer en pasiënt algehele evaluerings (p < 0.01 en p < 0.01, respektiewelik). Dispneevlakke het ook verbeter (p < 0.01). Gesondheidsverwante lewenskwaliteit het marginaal verbeter (p = 0.03). Geen beduidende veranderinge is in die longfunksie en liggaamsamestelling gevind nie. Die studie het bevind dat 'n oefenprogram wat uit aërobiese en weerstandsoefening bestaan gesondheidsverwante lewenskwaliteit, funksionele kapasiteit asook dispneevlakke van pasiënte met chroniese obstruktiewe pulmonêre siekte verbeter. Oefening verminder ook die simptome van chroniese obstruktiewe pulmonêre siekte soos waargeneem deur beide die geneesheer en pasiënt. Oefening verander ook nie longfunksie of liggaamsamestelling van pasiënte met chroniese obstruktiewe pulmonêre siekte nie. Oefening tesame met die geskikte mediese behandeling kan voordelig wees vir chronies obstruktiewe pasiënte in Suid- Afrika. Keywords: KOPS, lewenskwaliteit, funksionele kapasiteit, rehabilitasie, oefening.
Description
Thesis (MScSportSc)--University of Stellenbosch, 2004.
Keywords
Lungs -- Diseases, Obstructive -- Exercise therapy, Lungs -- Diseases, Obstructive -- Patients -- Rehabilitation, Aerobic exercises -- Therapeutic use, Isometric exercise -- Therapeutic use, Medical rehabilitation, Dissertations -- Sport science
Citation