The clinical presentation of childhood-onset schizophrenia : a literature review

Date
2004-12
Authors
Foster, Kim Alison
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This literature review explores the research on the clinical presentation of childhood onset schizophrenia (COS) that has been conducted over the past ten years. A literature search was done using internet search engines and psychological databases to collect English language journals from 1994 onwards. Research indicates that COS is a stable diagnosis. Generally, there is a clear history of premorbid abnormalities, an insidious onset and a deteriorating course. For the majority of cases there seems to be a poor outcome. In conclusion, despite the limitations in the research conducted thus far, findings provide important insights regarding COS and several possibilities for future research.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie literere oorsig fokus op navorsing wat die afgelope tien jaar gedoen is oor die kliniese aanbieding van skisofrenie wat in die kinderjare begin (COS). Daar is gebruik gemaak van Internet "soek enjins" en sielkundige databasisse ten einde Engelstalige joernale op te spoor wat vanaf 1994 tot nou oor die onderwerp verskyn het. Navorsing dui daarop dat COS 'n stabiele diagnose is. Oor die algemeen toon dit 'n duidelike geskiedenis van premorbiede abnormaliteite, 'n ongemerkte aanvang en verloop en agteruitgang oor tyd. In die meeste gevalle blyk daar 'n swak uitkoms te wees. Laastens bied die bevindinge belangrike insigte ten opsigte van COS en heelwat moontlikhede vir toekomstige navorsing, ten spyte van die beperkinge in die navorsing wat tot dusver gedoen is.
Description
Assignment (MA) -- University of Stellenbosch, 2004.
Keywords
Schizophrenia in children, Dissertations -- Psychology
Citation