Politieke en administratiewe strukturele desentralisasieverskynsels in plaaslike owerhede in die Kaapse Metropool sedert demokrasie : 'n vergelykende perspektief

Date
2004-03
Authors
Burger, Helena Louisa
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Since democracy, South Africa underwent significant changes and an encompassing integration and re-design of the state and society took place structurally, functionally and value-wise. The type of reform is accompanied with decentralisation or centralisation of powers and functions. Decentralisation is utilized by governments to achieve certain goals, and arguments that are normally raised in favour of decentralisation relate to efficiency of administration, democratisation, social and economic development, freedom and nation-building. The study investigates only political and bureaucratic/administrative structural decentralisation phenomena that appeared in local authorities in the Cape Metropole since democracy. A comparative perspective is given on phenomena that appeared in the City of Tygerberg and the City of Cape Town and the decentralisation phenomena are evaluated in terms of criteria for successful decentralisation. To be able to give the decentralisation comparative perspective, the study followed a variety of approaches. Firstly, the nature and extent of decentralisation is investigated. Secondly, decentralisation under the democratic state in the different spheres of government is investigated. Thirdly, South African policy which guides decentralisation initiatives on local government level is investigated. Fourthly, the study focusses on the two local government organisations the City of Tygerberg and the City of Cape Town to investigate which political and bureaucratic/administrative structural decentralisation phenomena appeared, and to which degree the phenomena complied with the values and requirements for successful decentralisation.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Sedert demokrasie het Suid-Afrika aansienlike hervormings ondergaan en het daar 'n omvattende integrasie en herontwerp van die staat en samelewing struktureel, funksioneel en waardegewys plaasgevind. Die tipe hervorming gaan gepaard met desentralisasie of sentralisasie van magte en funksies. Desentralisasie word deur regerings aangewend om sekere doelwitte te bereik en argumente wat normaalweg ten gunste van desentralisasie gevoer word, hou verband met doeltreffendheid van administrasie, demokratisering, sosiale en ekonomiese ontwikkeling, vryheid en nasiebou. Die studie ondersoek slegs politieke en burokratiese/administratiewe strukturele desentralisasie verskynsels wat in plaaslike owerhede in die Kaapse Metropool sedert demokrasie voorgekom het. 'n Vergelykende perspektief word gegee van desentralisasie verskynsels wat in die Stad Tygerberg en die Stad Kaapstad voorgekom het en die desentralisasie verskynsels word geëvalueer aan die hand van kriteria vir suksesvolle desentralisasie. Om die desentralisasie vergelykende perspektief te kon gee, volg die studie verskillende benaderinge. Eerstens word die aard en omvang van desentralisasie ondersoek. Tweedens word desentralisasie onder die demokratiese staat in die verskillende vlakke van regering ondersoek. Derdens word Suid-Afrikaanse beleid bestudeer wat desentralisasie-inisiatiewe rig op plaaslike regeringsvlak. Vierdens word op die twee plaaslike owerheidsorganisasies Stad Tygerberg en Stad Kaapstad gefokus om te ondersoek watter politieke en burokratiese/administratiewe strukturele desentralisasie verskynsels voorgekom het en in watter mate die verskynsels aan die waardes en vereistes wat vir suksesvolle desentralisasie gestel word, voldoen.
Description
Thesis (MPA)--Stellenbosch University, 2004.
Keywords
Decentralization in government -- South Africa -- Cape Town -- Case studies, Dissertations -- Public management and planning, Theses -- Public management and planning
Citation