International trade in wine and geographical indications : common interests between the EU and South Africa

Grewlich, Jerome (2004-04)

Thesis (MScAgric)--Stellenbosch University, 2004.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: European-South African trade relations concerrnng wine and spirits are characterized by various opportunities and, at the same time, a range of conflicts. The latter notably relates to the dispute over geographical indications and designations of origin. Considering this confusing amalgamation of discord and harmony, it is the purpose of this study, entitled "International Trade in Wine and Geographical Indications - Common Interests between the EU and South Africa", to understand the rationale for trade in wine from both sides of the coin. Moreover, this research assesses possible multilateral and bilateral solutions for dealing with trade frictions between the EU and South Africa and identifies common interests with a view to establish a lasting foundation for blossoming trade in wine and sustained growth. The underlying methodology is a qualitative interpretative approach and bases on insights into modern marketing and international management theory. On this basis the "objective" interests of the EU and South Africa in trade in wine are analysed in order to assess the coming into existence of the Trade, Development and Cooperation Agreement as well as the Wine and Spirits Agreement. Pivot of these trade negotiations is the dispute on geographical indications, which is scrutinized by looking into relevant chapters of the WTO and its TR.IPS Agreement. With regards to the Wine and Spirits Agreement it is salient to ask whether it is economically and politically reasonable for South Africa to accept a financial package from the EU to secure the 'voluntary' phasing out of a number of trademarks and geographical indications. The study concludes with an outlook regarding the globalisation of the world's wine market, potential future investment flows between the EU and South Africa and the need for an effective marketing strategy in order to become or remain global player in an increasing competitiveness caused by globalisation.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Europese en Suid-Afrikaanse handelsverhoudinge in wyn en spiritualieë word gekenmerk deur verskeie geleenthede en terselfdertyd 'n reeks konflikte. Laasgenoemde hou merkbaar verband met die twis oor geografiese indikatore en aanwysings van oorsprong. Gegewe hierdie verwarrende tweedrag en harmonie, is die doel van hierdie studie, getiteld "Internasionale Handel in Wyn en Geografiese Aanwysings - Gemeenskaplike belange tussen die EU en Suid-Afrika", om die 'rationale' agter die wynhandel van twee kante te beskou. Verder ondersoek hierdie navorsing moontlike multi- en bilaterale oplossings vir die handelswrywing tussen die EU en Suid-Afrika en identifiseer gemeenskaplike belange met die doelom 'n fondament te bou vir volhoubare groei in die wynhandel. Die onderliggende metodologie is 'n kwalitatiewe verklarende benadering, gebaseer op insigte uit moderne bemarkings- en bestuursteorie. Op hierdie vlak word die 'objektiewe' belange van die EU en Suid-Afrika in die wynhandel ontleed om gevolgtrekkings oor die Handels-, Ontwikkelings- en Samewerkingsooreenkoms en die Wyn- en Spiritualieë- Ooreenkoms te maak. Onderliggend aan hierdie onderhandelinge is die twis oor geografiese aanwysings, wat noukeurig ondersoek is deur relevante hoofstukke van die WHO Ooreenkoms en sy TRIPS-komponent te raadpleeg. Met verwysing na die Wyn- en Spiritualieë- Ooreenkoms is dit voor die hand liggend om te vra of dit ekonomies en polities verstandig vir Suid-Afrika is om 'n finansiële pakket van die EU te aanvaar in ruil vir die vrywillige uitfasering van 'n aantal handelsmerke en geografiese aanwysings. Die studie sluit af met '11" blik op globalisering van die wêreld se wynmarkte, die potensiële toekomstige vloei van beleggings tussen die EU en Suid-Afrika, en die behoefte aan 'n effektiewe bemarkingsstrategie om 'n globale speler te word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/49995
This item appears in the following collections: