The system will be unavailable for updates from 12:30 on Tuesday 23 May to prepare for the upgrade of the software platform.

Genetic analysis of the role of androgen metabolism in the pathogenesis of prostate cancer

Hendricks, Roshan (2004-12)

Thesis (MSc)--Stellenbosch University, 2004.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Prostate cancer (CaP) has the highest incidence of any malignancy affecting South African males. The aetiology of prostate carcinoma indicate that ethnicity is one of the most important risk factors. The causes of these ethnic differences are unknown but presumably involve both environmental and genetic factors. Carcinoma of the prostate is androgen dependent, and it has been suggested that variations in androgen metabolism and synthesis may affect an individuals' risk. Therefore, genes involved in these pathways are candidates for determining CaP susceptibility. In this study two candidate genes in the androgen biosynthetic and metabolic pathway were analysed, viz., the androgen receptor gene (AR), involved in androgen transport and transcriptional activation, and the cytochrome p450c17a gene (CYP17), important for testosterone biosynthesis. Comprehensive mutation detection assays were designed (appropriate for analysis of archival paraffin-embedded material) for almost the entire coding region (excluding polymorphic repeat sequences), and including all splice site junctions of the AR gene, as well as the entire coding region of CYP17. The aim of this study was thus to determine the type and frequencies of genetic variants of these androgen metabolism genes within the diverse South African population, and to determine if the observed ethnic variation in the incidence and progression of CaP can be explained by ethnic-based genetic differences. For high sensitivity mutation detection, the most powerful of the pre-screening methods was used, namely denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE). 20 CaP and 25 control benign prostatic hyperplasia (BPH) tissue samples were screened in order to identify possible mutations. Blood samples from the same patients were analysed in order to determine whether mutations are germline and therefore present in all cells of the body. Additional blood samples from the Western Province Blood Transfusion Service (WPBTS) (Refer to section 2.1.2, Table) were also analysed in order to determine the frequency of identified polymorphisms within the general population. Certain polymorphisms were further analysed in paraffin-embedded wax material (exclusively from Blacks) to determine the distribution of these polymorphisms in the Black population. Direct sequencing of mutant-containing DNA fragments was performed to determine the exact location and nature of mutation. Using the AR- DGGE assay 4 novel mutations were identified as well as a previously reported codon 211 (E211) polymorphism. With the CYP17- DGGE assay, 3 novel single nucleotide polymorphisms (SNPs) were detected. Three base variants occured, in codons 36 (L36), 46 (H46) and 65 (S65), as well as intronic substitutions in intron 4 (IVS+58G4C) and intron 6 (IVS-25C7A). Frequencies of SNPs were measured in the CaP and BPH samples. In conclusion, the identified polymorphisms could be used as markers in determining CaP susceptibility and may thus facilitate the identification of individuals with a high- or low-risk of developing carcinoma of the prostate.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Prostaatkanker vertoon die hoogste voorkoms van enige kwaardaardigheid wat Suid-Afrikaanse mans aantas. Die etiologie van prostaatkarsinoom dui aan dat etnisiteit een van die mees belangrike risikofaktore is. Oorsake van hierdie etniese verskille is onbekend, maar vermoedelik is omgewing en genetiese faktore albei betrokke. Karsinoom van die prostaat is androgeenafhanklik en daar is voorgestel dat variasies in androgeenmetabolisme en androgeensintese 'n persoon se risiko mag affekteer. Gevolglik, is gene betrokke in hierdie paaie kandidate vir die bepaling van prostaatkanker vatbaarheid. In hierdie studie het ons twee kandidaat gene in die androgeen biosintetiese en metaboliese pad geanaliseer, naamlik, die androgeen reseptor geen (AR), betrokke in androgeen vervoer en aktivering van transkripsie, en die sitokroom p450c17a geen (CYP17), belangrik vir testosteroon biosintese. Ons het omvattende mutasie-bespeurings-essai-sisteme ontwikkel (ook uitvoerbaar op argivale paraffien-bewaarde materiaal), wat amper vir die hele koderende streek van die AR geen gebruik kan word (uitsluitend herhalende polimorfiese reekse) en wat alle splytpunt-aansluitings van die AR geen insluit, asook vir die hele koderende streek van CYP17. Die doel van hierdie studie was dus om die tipe en frekwensies van genetiese variante van androgeen metabolisme gene in ons diverse Suid-Afrikaanse bevolking te bepaal, en om vas te stel of die waarneembare etniese wisseling in die insidensie en vordering van prostaatkanker verstaan kan word deur etnies gebaseerde genetiese verskille. Die mees sensitiewe tegniek wat tans beskikbaar is vir vooraf-sifting vir onbekende mutasies is gekies, naamlik denaturerende gradiënt gel elektroforese (DGGE). Om moontlike mutasies op te spoor, het ons 20 prostaatkanker en 25 benijne prostaathiperplasie (BPH) monsters geanaliseer. Analise was gedoen op bloedmonsters van dieselfde pasiënte om vas te stel of kiemlyn mutasies (in alle liggaamselle) teenwoordig is. Bykomstige bloedmonsters (van die Westelike Provinsie Bloedoortappingsdiens) is ook geanaliseer om die frekwensie van bespeurde polimorfismes in die algemene bevolking te bepaal. Argivale paraffien-bewaarde materiaal (eksklusief van Swartes) is ook geanaliseer om die verspreiding van sekere polimorfismes in die Swart bevolking te bepaal. Direkte DNA volgorde bepaling van mutante DNA fragmente is uitgevoer om die ligging en tipe van mutasies te bepaal. Met die toepassing van ons AR-DGGE mutasiesisteem het ons 4 nuwe mutasies ontdek asook 'n kodon 211 (E211) polimorfisme wat voorheen gevind is. Vyf enkel nukleotied polimorfismes is met die CYP17-DGGE mutasiesisteem opgespoor. Die polimorfismes sluit in: drie basis veranderinge wat voorkom in kodons 36 (L36), 46 (H46) en 65 (S65), asook introniese substitutisies in intron 4 (IVS+58G4C) en intron 6 (IVS-25C7 A). Frekwensies van die polimorfismes was bereken in die prostaatkanker en BPH monsters. Die resultate aangebied in hierdie tesis dui aan dat die gevonde polimorfismes as merkers gebruik kan word om prostaatkanker vatbaarheid te bepaal en daardeur individue te identifiseer met 'n hoë of lae risiko vir prostaatkarsinoom ontwikkeling.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/49973
This item appears in the following collections: