Electronic communication in the workplace : employer vs employee legal rights

Barnardt, Gerard Louis (2004-04)

Thesis (LLM)--University of Stellenbosch, 2004.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The monitoring of electronic communication is likely to face all employers sooner or later. The rapid advancement in technology aimed at helping to monitor electronic communication, makes it easier than ever before for employers to monitor the electronic communications of their employees. There are important questions to consider when dealing with the topic of monitoring electronic communication. Examples include "mayan employer legally monitor electronic communications?" and "how does monitoring affect the employee's right to privacy?" This thesis is an attempt to answer these and other related questions by analysing, inter alia, South African legislation, the Constitution and case law, as well as comparing the law as it applies in the United Kingdom and the United States of America. The analysis and conclusion offered in this thesis aim to provide theoretical consideration to academics and practical application for employers that are faced with the reality of monitoring electronic communications.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Alle werkgewers sal waarskynlik die een of ander tyd met die monitering van elektroniese kommunikasie gekonfronteer word. Die snelle voortuitgang in tegnologie wat daarop gemik is om te help met die monitering van elektroniese kommunikasie, maak dit vir werkgewers makliker as ooit tevore om sodanige kommunikasies van hulle werknemers te monitor. Daar is egter belangrike vrae wat oorweeg moet word wanneer die onderwerp van monitering van elektroniese kommunikasie ter sprake kom. Voorbeelde hiervan is "mag 'n werknemer regtens elektroniese kommunikasies monitor?" en "hoe raak monitering die werknemer se reg tot privaatheid?" Hierdie tesis is 'n poging om hierdie en ander verwante vrae te beantwoord deur die ontleding van, onder andere, Suid-Afrikaanse wetgewing, die Grondwet en die reg soos deur hofuitsprake ontwikkel, sowel as vergelyking van die reg soos wat dit van toepassing is in die Verenigde Koninkryk en die Verenigde State van Amerika. Die ontleding en gevolgtrekking wat in hierdie tesis aangebied word, is gemik op die verskaffing van teoretiese oorweging aan akademici en praktiese toepassing vir werkgewers wat met die realiteit van die monitering van elektroniese kommunikasies gekonfronteer word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/49942
This item appears in the following collections: