Assessing behavioural intention of small and medium enterprises in implementing a HIV/AIDS policy and programme

Date
2004-04
Authors
Parsadh, Adrian
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The relentless progression of HfV /AIDS epidemic has made it imperative that measures are put in place to minimise its impact on Small and Medium Enterprises (SME). mv is set to have a significant effect on every facet of the population, and SME is not immune. Business is likely to feel the impact ofmv/AIDS epidemic through reduced productivity, increased absenteeism, increased staff turnover, increased recruitment and training costs, increased cost of employee benefits and poor staff morale. One of the interventions is to implement a mv/AIDS policy and programme, yet a literature search showed that psychological studies of SME in implementing a mv/AIDS policy and programme are limited. The present study utilised the model of the theory of planned behaviour (Ajzen, 1985,1988, 1991), which is an extension of the theory of reasoned action (Fishbein & Ajzen, 1975; Ajzen & Fishbein, 1980). Intention to implement a mv/AIDS policy and programme was predicted by the theory of planned behaviour constructs such as attitude, subjective norm and perceived behavioural control. The theory of planned behaviour was found to be useful in assessing behavioural intention of SME in implementing a mv/AIDS policy and programme. These findings indicate that implementing an intervention like a mv/AIDS policy and programme by SMES is a behavioural intention motivated by attitudes, subjective norms and perceived behavioural control.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die meedoënlose progressie van die HIVNIGS pandemie het dit gebiedend noodsaaklik gemaak om maatreëls daar te stelom die impak daarvan op klein en medium sakeondernemings te minimaliseer. HIVNIGS sal 'n beduidende uitwerking hê op alle vlakke van die bevolking. Klein en medium sakeondernemings is geen uitsondering nie. Die uitwerking van die HIVNIGS pandemie sal tot gevolg hê 'n afname in produktiwiteit; 'n toename in personeelafwesigheid, personeelomset, personeelwerwing en - opleidingskoste, personeelvoordele; en swak personeel moreel. Een manier om die probleem aan te spreek is om 'n HIVNIGS beleid en program te implimenteer. Ongelukkig toon literêre navorsing dat psigologiese studies van klein en medium sakeondernemings om 'n HIVNIGS beleid en program te implimenteer, beperk is. Dié navorsing steun op die teorie van planmatige gedrag (Ajzen, 1985; 1988; 1991), wat 'n verlenging is van die teorie van beredeneerde optrede (Fishbein & Ajzen, 1975; Ajzen & Fishbein, 1980). Die oogmerk met die implimentering van 'n HIVNIGS beleid en program is bepaal deur die teorie van planmagtige gedrag soos waargeneem in geesteshouding, subjektiewe norme en waargenome beheerde gedrag. Daar is gevind dat die teorie van planmagtige gedrag nuttig is om die oogmerke en optrede van werknemers in klein en medium sakeondernemings te bepaal met die implimentering van 'n HIVNIGS beleid en program. Hierdie bevindings toon dat die implimentering en tussenkoms van 'n HIVNIGS beleid en program by klein en medium sakeondernemings'n gedragsoogmerk is wat gemotiveer word deur geesteshoudings, subjektiewe norme en waargenome beheerde gedrag.
Description
Thesis (MA) -- University of Stellenbosch, 2004.
Keywords
AIDS (Disease) -- Patients -- Employment -- South Africa, HIV-positive persons -- Employment -- South Africa, AIDS (Disease) -- South Africa -- Prevention, HIV infections -- South Africa -- Prevention, Employee health promotion -- South Africa, Industrial hygiene -- South Africa, Dissertations -- Industrial psychology
Citation