An assessment of the South African law governing breach of contract : a consideration of the relationship between the classification of breach and the resultant remedies

Venter, Cindy Michelle (2004-04)

Thesis (LLM)--University of Stellenbosch, 2005.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The South African system of breach of contract recognizes several distinct forms of breach. each encompassing its own set of requirements. Before one is able to determine the outcome and accordingly the rights of each contracting party in respect of an alleged breach of contract. the factual situation must be fitted into one of the recognized forms of breach. This has resulted in a highly complex system of breach of contract and resultant remedies. The existence of a direct relationship between the form of breach present in a factual situation and the remedies available to the innocent party is a fundamental premise of South African law and one that is often accepted without much investigation. This thesis investigates the extent of this interdependence and to establish whether this intricate system is necessary from a practical and a theoretical point of view. To this end. the thesis examines the less complex system of breach of contract as embodied in the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods C·CISG'·) which has been widely adopted in international trade. and which has provided a template for the reformation of various national systems of law. This study concludes that the South African approach to breach of contract and remedies is in need of reform. and that a unitary concept of breach could provide a basis for both a simplification and modernization of our law.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die Suid-Afrikaanse Kontraktereg erken verskeie verskyningsvorms van kontrakbreuk, elk met sy eie besondere vereistes. Ten einde die uitkoms van probleemsituasies waarin kontrakbreuk beweer word te bepaal en derhalwe die regte van die betrokkenes uit te kristalliseer. moet die feitestelonder die een of ander vorm van kontrakbreuk tuisgebring te word. Hierdie benadering het 'n besonder komplekse stelsel van kontrakbreuk en remedies tot gevolg. 'n Fundamentele uitgangspunt van die Suid-Afrikaanse stelsel is dat daar Il direkte korrelasie bestaan tussen die tipe van kontrakbreuk wat in 'n bepaalde geval teenwoordig is en die remedies waarop die onskuldige party kan staatmaak. Hierdie siening, wat meerendeel sonder bevraagtekening aanvaar word, vorm die fokuspunt van hierdie ondersoek. Die oogmerk is om die praktiese nuttigheid en teoretiese houbaarheid van die benadering vas te stel. As 'n vergelykingspunt neem die tesis die vereenvoudigde sisteem van kontrakbreuk beliggaam in die Verenigde Nasies se Konvensie aangaande die Internasionale Koopkontrak ("CISG"). Hierdie verordening geniet wye erkenning in die Internasionale Handel en het alreeds die grondslag gevorm van verskeie inisiatiewe vir die hervonning van Il aantal nasionale regstelsels. Die gevolgtrekking is dat die Suid-A frikaanse benadering tot kontrakbreuk en die remedies daarvoor hervorming benodig en dat die opvatting van 'n sg uniforme kontrakbreuk as 'n basis kan dien vir die vereenvoudiging en modernisering van ons reg.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/49835
This item appears in the following collections: