The economic evaluation of bus and minibus taxi terminals and transfer facilities

Pienaar, Wessel Johannes (1998-12)

Thesis (PhD (Civil Engineering))--University of Stellenbosch, 1998.

147 leaves single sided printed, preliminary pages i-v and numbered pages 1-1 to 8-8. Includes bibliography,list of figures and tables. Digitized using a Hp Scanjet 8250 Scanner to pdf format (OCR).

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The dissertation describes the functions of bus and minibus taxi terminals and transfer facilities. Planning, design and evaluation guidelines are proposed. These proposals are aimed at the following aspects: the geometric features and functional layout of facilities in order to enhance the effective usage thereof by passengers, as well as the smooth flow of vehicles; the location of facilities and traffic control arrangements, which take cognisance of effective traffic flow as well as acceptable walking distance by commuters; and an evaluation methodology which addresses allocative efficiency from an economic viewpoint, supplemented by analysis guidelines which consider distributive efficiency from a viewpoint of equitable distribution of welfare. It is explained how benefits for travellers, the transit operator and the subsidizing authority, and the opportunity costs of supplying the facility can be determined. A model is proposed whereby the non-monetary component of generalised travel costs can be estimated. The use of economic evaluation techniques for the selection and prioritisation of projects is detailed. This is supplemented by an example of an economic evaluation of a proposed bus/minibus taxi terminal. Subsequently it is examined how the design and effectiveness of a real world passenger transport terminal could be affected by the use of the guidelines proposed in the dissertation. The dissertation, lastly, deals with welfare distribution and the more equitable community accessibility and mobility which can be brought about by the creation and use of passenger transport terminals and transfer facilities. Also discussed is the accommodation of welfare distribution with an economic evaluation as a means of achieving greater equity or fairness and the ways in which this can be done.

AFRIKANSE OPSOMMING: Die proefskrif beskryf die funksies van bus- en minibustaxivervoereindpunte en oorstapfasiliteite. Beplannings-, ontwerp- en evalueringsriglyne word voorgestel. Die voorsteUe is gerig op die volgende aspekte: (1) Die geometriese en funksionele uitieg om die doeltreffende gebruik deur passasiers en vloei van voertuie te bevorder; (2) fasiliteitplasing en verkeersbeheermaatreels wat vlot voertuigbeweging sowel as aanvaarbare stapafstand in ag neem; en (3) 'n evalueringsmetodologie wat toewysingsdoeltreffendheid vanuit 'n ekonomiese oogpunt en verdelingsdoeltreffendheid vanuit 'n billike welvaartsverdelingsoogpunt in ag neem. Dit word verduidelik hoe voordele vir reisigers, die transit-operateur en die subsidierende owerheid, en die geleentheidskoste van fasiliteitsvoorsiening bepaal kan word. 'n Model word voorgestel waarvolgens die nie-monetere gedeelte van veralgemeende reiskoste beraam kan word. Die gebruik van ekonomiese evalueringstegnieke vir die keuse en prioritisering van projekte word verskaf. Dit word aangevul met 'n voorbeeld van 'n ekonomiese evaluering van 'n voorgestelde bus/minibustaxi-eindpunt. Vervolgens word dit ondersoek hoe die ontwerp en doeltreffendheid van 'n werklike passasiervervoereindpunt deur die gebruik van die voorgestelde riglyne beinvloed kan word. Ten slotte word welvaartverdeling en die groter toeganklikheid en beweeglikheid behandel wat binne 'n gemeenskap geskep kan word deur die voorsiening en gebruik van passasiersvervoereindpunte en oorstapfasiliteite. Dit word bespreek hoe 'n ekonomiese evaluering aangepas kan word as 'n maatreel om billikheid te bevorder.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/4576
This item appears in the following collections: