The added value of SPECT/CT in the evaluation of equivocal skeletal lesions in patients with known malignant disease

Date
2010-03
Authors
Ndlovu, Xolani
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
ENGLISH SUMMARY: Introduction: Bone scintigraphy is used extensively in evaluating metastatic disease. There are currently no clear recommendations for the use of SPECT/CT in metastatic bone disease. Existing procedural guidelines from the Society of Nuclear Medicine (SNM) for SPECT/CT do not provide specific indications for use of SPECT/CT in bone scintigraphy, and there are currently no other guidelines for the use of SPECT/CT in bone scintigraphy that the author is aware of. The aim of this study was to investigate the additional value of SPECT/CT, and to identify the clinical indications for which SPECT/CT is most useful in patients with suspected bone metastases. Subjects and Methods: Forty-two patients with equivocal lesions on planar scintigraphy were prospectively recruited and planar imaging, SPECT, and SPECT/CT done on all patients. On reading of SPECT and then SPECT/CT, patients and individual lesions were classified as malignant, benign or equivocal. Radiological studies and available clinical information were also used during reading of scans. Review of clinical information, radiological studies and/or follow-up bone scans were used as gold standard. The results of the SPECT and SPECT/CT were compared in terms of proportion of equivocal findings and accuracy. Results: Forty-two patients with 189 skeletal lesions were examined. There was a diverse variety of primary tumours, although the majority had breast (n=22) or prostate cancer (n=8). Overall, SPECT/CT resulted in a significant reduction in the proportion of equivocal findings on both a patient-wise (p=0.0015) and lesion-wise basis (p<0.0001). The overall accuracy of SPECT/CT was significantly higher than that of SPECT on both a patient-wise (p=0.0026) and lesion-wise basis (p<0.0001). Generally SPECT/CT decreased the proportion of equivocal findings and increased the accuracy independent of the presence of bone pain, type of primary tumour, or skeletal region involved. SPECT/CT did not significantly improve the diagnostic confidence of readers in equivocal lumbar lesions although accuracy was significantly improved in this region. Conclusion: SPECT/CT performs significantly better than SPECT alone for the interpretation of equivocal planar lesions. There is no evidence that the benefit of SPECT/CT is dependent on the type of primary tumour or the presence of bone pain. Where resources are limited, SPECT/CT is indicated only in those patients in whom correct classification of the lesions in question is expected to alter the patient’s management. SPECT/CT images should be interpreted with the aid of a diagnostic radiologist or nuclear medicine physicians should acquire sufficient experience in Computed Tomographic image interpretation in order to optimise diagnostic benefit from SPECT/CT.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Inleiding: Beenflikkergrafie word wyd vir die evaluering van metastatiese siekte gebruik. Daar bestaan tans geen duidelike aanbevelings vir die gebruik van Enkelfotonemissie rekenaartomografie gekombineer met rekenaartomografie (EFERT/RT, Engels SPECT/CT) in metastatiese beensiekte nie. Bestaande riglyne van die Amerikaanse Society of Nuclear Medicine (SNM) vir EFERT/RT gee nie spesifieke indikasies vir die gebruik van EFERT/RT in beenflikkergrafie nie, en daar is tans geen ander riglyne waarvan die outeur bewus is nie. Die doel van hierdie studie was om die bykomende waarde van EFERT/RT te ondersoek, en om dié kliniese indikasies waar EFERT/RT in pasiënte met vermoedelike beenmetastases mees nuttig sal wees, te identifiseer. Pasiënte en Metodes: Twee en veertig pasiënte met twyfelagtige letsels op planare skeletflikkergrafie is prospektief geselekteer en planare beelding, EFERT en EFERT/RT is op alle pasiënte gedoen. Tydens beoordeling van EFERT en daarna EFERT/RT beelde is pasiënte en individuele letsels as maligne, benigne of twyfelagtig geklassifiseer. Radiologiese studies en beskikbare kliniese inligting is ook tydens interpretasie van flikkergramme gebruik. Kliniese inligting, radiologiese studies en/of opvolg beenflikkergramme is as goue standaard gebruik. Die resultate van EFERT en EFERT/RT is ten opsigte van die aantal twyfelagtige bevindings en akkuraatheid vergelyk. Resultate: Twee en veertig pasiënte met 189 skeletale letsels is ondersoek. Daar was ‘n verskeidenheid van primêre tumore, maar die meerderheid van pasiënte het borsvi (n=22) of prostaatkanker (n=8) gehad. Die gebruik van EFERT/RT het gelei tot ‘n betekenisvolle afname in die aantal twyfelagtige bevindings, beide op ‘n pasiënt- en ‘n letselbasis (p=0.0015 en p<0.0001 onderskeidelik). Die algehele akkuraatheid van EFERT/RT was betekenisvol hoër as die van EFERT alleen, beide op pasiënt- en op letselbasis (p=0.0026 en p<0.0001 onderskeidelik). Oor die algemeen het EFERT/RT die aantal twyfelagtige letsels verminder en die akkuraatheid verhoog, ongeag die teenwoordigheid van beenpyn, die tipe primêre tumor of die area van die skelet wat betrokke was. In twyfelagtige lumbale letsels het EFERT/RT nie die diagnostiese vertroue van beoordelaars van flikkergramme verhoog nie, alhoewel die akkuraatheid vir hierdie gebied wel betekenisvol toegeneem het. Gevolgtrekking: EFERT/RT vaar betekenisvol beter as EFERT in die beoordeling van twyfelagtige letsels op planare beenflikkergramme. Daar is geen bewys dat die voordeel van EFERT/RT afhanklik is van die tipe primêre tumor of die teenwoordigheid van beenpyn nie. Waar hulpbronne beperk is, is EFERT/RT slegs aangedui in dié pasiënte waar verwag word dat korrekte klassifikasie van die betrokke letsel behandeling sal beïnvloed. EFERT/RT beelde behoort met die hulp van ‘n diagnostiese radioloog beoordeel te word, of kerngeneeskundiges moet genoegsame ondervinding in die interpretasie van rekenaartomografiebeelde hê om die diagnostiese voordeel van EFERT/RT optimaal te kan benut.
Description
Thesis (MSc (Medical Imaging and Clinical Oncology. Nuclear Medicine))--University of Stellenbosch, 2010.
Keywords
Dissertations -- Nuclear medicine, Theses -- Nuclear medicine, Bone lesions -- Imaging, SPECT/CT, Equivocal planar lesions -- Imaging
Citation