Processing of wood and agricultural biomass for gasification

Date
2009-12
Authors
Malatji, Pholoso
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Wood waste, when used for gasification is commonly pressed into briquettes, especially if no uniform particle size is available. This densification reduces problems of handling, storage and transportation and improves the combustion performance because of a more uniform fuel size. Briquettes have to be mechanically strong enough to be handled. Cohesive strength is provided by residual moisture and lignin present in the wood. The lignin acts as a natural binder. However, the briquetting process becomes more complicated if one wants to add other agricultural waste products that do not necessarily contain lignin as binders,, In this study we have investigated various briquetting process parameters, such as mixing ratios of briquettes containing wood chips, grape skins and chicken litter, moisture content and press time. The aim was to determine the optimum process parameters that allow the production of briquettes, containing a blend of biomaterials that are mechanically stable to allow further handling but yield high energy content at the same time.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Wanneer houtafval vir vergassing gebruik word en die partikelgrootte daarvan varieer, word die materiaal normaalweg in ’n brikket gedruk. Brikketvorming vergemaklik opberging, hantering en vervoer. Weens die meer uniforme grootte en vorm van die brikkette is verbranding daarvan heelwat meer doeltreffend. Brikkette moet egter meganies sterk genoeg wees om hanteer te kan word. Die kohesiewe sterkte word deur residuele vog en lignien, wat as natuurlike bindmiddel in hout aanwesig is, verskaf. Indien ander materiale soos landbouafval, wat noodwendig geen lignien bevat nie egter gebruik word, word die brikketvormingsproses meer kompleks. In hierdie ondersoek is verskeie brikketvormingsparameters evalueer. Mengverhoudings van brikkette wat houtspaanders, druiwedoppe en hoendermis bevat, asook invloed van materiaalvoggehalte en druktyd is bestudeer. Die doel was om die optimale materiaal- en prosesparameters vas te stel wanneer ’n mengsel van biomateriale gebruik word om brikkette te lewer wat meganies sterk genoeg is maar steeds die hoogste energieopbrengs lewer.
Description
Thesis (MScFor (Forest and Wood Science))--University of Stellenbosch, 2009.
Keywords
Gassification, Bioenergy, Dissertations -- Forest and wood science, Theses -- Forest and wood science, Biomass gasification
Citation