Modelling the EM properties of dipole reflections with application to uniform chaff clouds

Kruger, Neil (2009-12)

Thesis (MScEng (Electrical and Electronic Engineering))--University of Stellenbosch, 2009.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The origin of chaff dates as far back as WWII, acting as a passive EM countermeasure it was used to confuse enemy radar systems and is still in use today. The purpose of this study is, firstly, to build up a knowledge base for determining chaff parameters and secondly, to calculate the theoretical Radar Cross Section (RCS) of a chaff cloud. Initially dipole resonant properties are investigated relative to dipole physical dimensions. This is extended to the wideband spatial average RCS of a dipole with application to chaff clouds. A model is developed for calculating the theoretical RCS of a cloud typically produced by a single, multiband chaff cartridge. This model is developed on the principles of sparse clouds with negligible coupling; the dipole density for which the model is valid is determined through the statistical simulation of chaff clouds. To determine the effectiveness of chaff clouds, the E-field behaviour through a chaff cloud is investigated numerically. From simulation results a model is developed for estimating the position and drop in E-field strength. It is concluded that though it would be possible to hide a target behind a chaff cloud given ideal circumstances, it is not practical in reality. Given the presented results, recommendations are made for future work.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die oorsprong van kaf dateer so ver terug as WOII. Dit was gebruik as ‘n passiewe EM teenmaatreël teen vyandelike radar stelsels en is steeds vandag in gebruik. Die doel van hierdie studie is eerstens, om ‘n kennisbasis op te bou vir die bepaling van kaf parameters en tweedens, om die teoretiese RDS van kafwolke te bereken. Aanvanklik word die dipool resonante eienskappe ondersoek relatief tot die dipool dimensies. Die studie word uitgebrei tot die wyeband ruimte gemiddelde RDS van ‘n dipool met toepassing op kafwolke. ‘n Model word ontwikkel om die teoretiese RDS te bereken vir ‘n tipiese kafwolk geproduseer deur ‘n enkele, multi-band kafpakkie. Die model is gegrond op die beginsels van lae digte kafwolke met weglaatbare koppeling; die dipool digtheid waarvoor die model geldig is, is bepaal deur statistiese simulasie van kafwolke. Om die effektiwiteit van kafwolke te bepaal, word die E-veld gedrag deur kafwolke numeries ondersoek. Vanaf simulasie resultate word ‘n model ontwikkel om die ligging van, en daling in E-veld sterkte af te skat. Daar word tot die gevolgtrekking gekom dat, alhoewel dit moontlik is om ‘n teiken agter ‘n kafwolk te versteek in ideale omstandighede, dit nie prakties is nie. Na aanleiding van die resultate verkry, is aanbevelings vir verdere werk gedoen.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/2317
This item appears in the following collections: