Strategic high performance business development : sustainable procurement

Aucamp, Abram Carel (2008-03)

Thesis (MComm)--Stellenbosch University, 2008.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The role of the traditional purchasing department has evolved significantly over the last decade into a competitive value adding procurement function within an organisation’s lean supply chain model. It has become a necessity to work with the suppliers to provide flexible, accurate, effective and cost effective goods and/or services (Barla, 2003; Ellram, 2002). In addition organisations are developing and utilising new business models geared towards improving both the balance sheet and the income statement to respond to external forces and new market opportunities. The change in business model places additional emphasis on leveraging increased innovation from suppliers, thus having a vast impact on supply management to such an extent that organisations are creating strategic relationships (Carter et al., 2007). In this paper, the supplier relationship management model will be studied under lean philosophy as to address the focal point – sustainable procurement. The paper will consist of three main areas: Supplier relationship management – Literature study Supplier relationship management – Case study Supplier relationship management – Operational tool Supplier relationship management – Literature study will address the theoretical methodologies, best practices, benefits and advantages, etc. Supplier relationship management – Case study will showcase a South African multi-national FMCG1 manufacturer’s methodology as well as the benefits of utilising a supplier relationship management approach to procurement. Supplier relationship management – Operational tool will be a practical tool developed for evaluating and facilitating supplier relationship management in an African context. The end result of the paper should be a feasible solution to prolonging the impact of procurement, thus increasing sustainability in the maturity stage of procurement’s life span in the typical product life cycle model (Canny Buyer, 2007). 1 Fast Moving Consumer Goods (“FMCG”) are products that have a quick turnover and relatively low cost (Wikipedia, 2007a).

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die tradisionele rol van die aankope department binne ‘n organisasie het oor die laaste dekade merkwaardig verander en word nou bedryf as ‘n kompeterende waardetoevoegende skakel binne die organisasie se voorsieningsketting. Terselfdetyd het dit noodsaaklik vir leweransiers en organisasies geword om op ’n geïntegreerde wyse te werk te gaan om meer akkurate en koste-effektiewe goedere en/of dienste te lewer (Barla, 2003; Ellram, 2002). Organsisasies is ook genoodsaak om nuwe innoverende besigheidsmodelle te ontwikkel om ten beste eksterne besigheidsfaktore en nuwe markgeleenthede aan te spreek ten einde beide die balanstaat sowel as die inkomste staat positief te impakteer. Hierdie kardinale veranderinge in die besigheidsmodel van organisasies lei daar toe dat addisionele druk op leweransiers geplaas word om met innovasie navore te kom. Op sy beurt plaas dit verdere druk op die voorsieningsketting, selfs tot so ’n mate dat dit die organisasie noop om na die moontlikhede van strategiese vennootskappe te ondersoek (Carter et al., 2007). Die skryfstuk gaan leweransiers verhoudingsbestuurmodelle evalueer en bestudeer binne ‘n voorsieningsketting om sodoende die vraag na volhoubare verkryging te beantwoord. Die skryfstuk sal uit drie fokusareas bestaan, naamlik: Leweransiers Verhoudingsbestuur – Literatuurstudie Leweransiers Verhoudingsbestuur – Gevallestudie Leweransiers Verhoudingsbestuur – Bedrysmodel Leweransiers Verhoudingsbestuur – Literatuurstudie sal die teoretiese metodologie, die vooren nadele van leweransiers verhoudingsbestuur aanspreek. Leweransiers Verhoudingsbestuur – Gevallestudie sal ‘n studie loots binne die verhoudingswerkinge binne ‘n Suid-Afrikaanse multi-nationale maatskapy wat in die vinnige verbruikersgoederemark betrokke is. Leweransiers Verhoudingsbestuur – Bedrysmodel sal ’n praktiese voorstel vorendag bring om ’n leweransiersverhouding meer doeltreffende te bestuur in Afrika. Die eindresultaat van die skryfstuk sal dus ’n lewens vatbare oplossing wees om die volhoubare impak van verkrying te verleng in die volwasse stadium van ‘n produk se lewensiklus (Canny Buyer, 2007).

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/21523
This item appears in the following collections: