ITEM VIEW

An investigation of sliding wear of Ti6Al4V

dc.contributor.advisorAkdogan, G.en_ZA
dc.contributor.advisorOosthuizen, G. A.en_ZA
dc.contributor.authorHerselman, Emile Johanen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Engineering. Dept. of Industrial Engineering.en_ZA
dc.date.accessioned2012-03-13T17:53:41Zen_ZA
dc.date.accessioned2012-03-30T11:04:10Z
dc.date.available2012-03-13T17:53:41Zen_ZA
dc.date.available2012-03-30T11:04:10Z
dc.date.issued2012-03en_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/20327
dc.descriptionThesis (MScEng)--Stellenbosch University, 2012.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: Sliding wear is a complicated form of wear involving different factors. The factors affecting the process are the mechanical properties of the materials, sliding distance, sliding speed, and normal force applied to the contact. An experimental study was conducted to assess the performance of Ti6Al4V in self-mated and various counterface material contact couples subjected to linear reciprocating dry sliding motion. The normal force was varied for all the experiments to understand the effect it had on specific couples. Sliding wear experiments were also conducted on cemented carbides coupled with Ti6Al4V. In certain applications carbide coatings are used and could possibly come into contact with Ti6Al4V. Cemented carbides used in the study were manufactured through spark plasma sintering and liquid phase sintering. An in depth study was conducted to assess the spark plasma sintered materials and compare these to those manufactured through liquid phase sintering. The experimental study revealed that an increase in normal force, in sliding experiments, led to an increase in friction and wear volume loss of the Ti6Al4V pin. In addition the experiments found that Ti6Al4V was prone to adhesion and surface oxidation.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Glyslytasie is 'n gekompliseerde slytasievorm wat verskillende faktore behels.Die faktore wat die proses beïnvloed is die meganiese eienskappe van die materiale,gly-afstand,glyspoed en normale druk(krag) wat op die kontakoppervlakte toegepas word. 'n Eksperimentele studie om die werksverrigting van Ti6Al4V in verenigde en verskeie teenwerkende materiaal kontakpare wat onderwerp is aan lineêre omgekeerde droë gly-aksie te assesseer is uitgevoer.Die normale krag vir al die eksperimente om die effek wat dit op die spesifieke pare gehad het te verstaan is gevarieer. Glyslytasie-eksperimente is ook op gesementeerde karbiedes wat met Ti6Al4V gekoppel is,uitgevoer. In sekere toepassings is karbiedlae gebruik en kon moontlik met Ti6Al4V in kontak gekom het. Gesementeerde karbiedes wat in die studie gebruik is, is deur vonkplasmasinter en vloeibare fase-sinter vervaardig. 'n Indieptestudie is ook uitgevoer om die vonkplasmasintermateriale en dié materiale wat deur vloeibare fasesinter vervaardig is te vergelyk. Die eksperimentele studie het getoon dat 'n toename in normale krag in glyeksperimente gelei het tot 'n toename in wrywing en slytasievolumeverlies van die Ti6Al4V pin. Bykomend tot die eksperimente is gevind dat Ti6Al4V geneig was tot adhesie en oppervlakteoksidasie.af
dc.format.extent97 p. : ill.
dc.language.isoen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectSliding wearen_ZA
dc.subjectTitaniumen_ZA
dc.subjectTiGal4Ven_ZA
dc.subjectCemented carbideen_ZA
dc.subjectDissertations -- Industrial engineeringen_ZA
dc.subjectTheses -- Industrial engineeringen_ZA
dc.titleAn investigation of sliding wear of Ti6Al4Ven_ZA
dc.typeThesis
dc.rights.holderStellenbosch University


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW