Moment redistribution behaviour of SFRC members with varying fibre content

Date
2012-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Steel fibre reinforced concrete (SFRC) is the most prominent fibre reinforced concrete composite that was engineered to enhance the material’s post-cracking behaviour. In certain situations it is utilised to replace conventional reinforcement and considered to be more cost-efficient. The purpose of this research is to characterise the moment redistribution behaviour of a statically indeterminate SFRC structure with varying volumes of fibres, with the focus on the development of the moment redistribution accompanied by the rotation of the plastic hinges at the critical sections in the structure. The material properties were characterised with a series of experimental tests. The compression behaviour was obtained with uniaxial compression tests while the uniaxial tensile behaviour was obtained with an inverse analysis performed according to flexural test results. These properties were utilised to derive a theoretical moment-curvature relation for each SFRC member which supplied the basis for the characterised moment-rotation behaviour and the finite element analyses (FEA) performed on the statically indeterminate structure. Experimental tests were conducted on the statically indeterminate structure in laboratory conditions to validate the theoretical findings. For the different SFRCs the material properties in compression were similar, while it resulted in an increased tensile resistance with an increase in the volume steel fibres. The theoretical momentcurvature and moment-rotation responses also indicated an increased structural capacity and member ductility with an increase in the volume fibres. From the finite element analyses the computational moment redistribution-plastic rotation relations were obtained. It was found that the final amount of moment redistribution decreased with an increase in the fibre volume, but that the rotational capacity increased. It was found that the experimental moment-curvature and moment-rotation results correlate well with the theoretical predictions. Also, unexpected structural behaviour was observed, but the issue was addressed with applicable computational analyses which confirmed the possible causes. It was concluded that the computational moment redistribution approximations were reasonably accurate. A parameter study indicated that the crack band width differed among the different SFRC members.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Staal vesel versterkte beton (SVVB) is die mees vooraanstaande vesel versterkte beton mengsel wat ontwikkel is om die materiaalgedrag na kraakvorming te verbeter. In sekere situasies kan dit gebruik word om konvensionele staal te vervang en lei soms to koste vermindering . Die einddoel van die studie is om die moment herverdeling gedrag te karaktiseer vir ‘n statiese onpebaalbare SVVB struktuur deur die invloed van verskillende volumes vesels en die rotasie kapasiteit by die kritieke posisies in ag te neem. Die materiaal eienskappe was geidentifiseer met ‘n reeks eksperimentele toetse. Die druk gedrag was geïdentifiseer deur eenassige druktoetse, terwyl die eenassige trek gedrag bekom is met die implementasie van ‘n inverse analise van die uitgevoerde buig toetse. Hierdie eienskappe is gebruik om die teoretise moment-kromming verhouding vir elke mengsel te bekom. Hierdie verhoudings word as die basis bestempel vir die teoretiese moment-rotasie verhouding en die eindige element analises (EEA) wat op ‘n staties onbepaalbare struktuur toegepas is. Eksperimentele toetse is op hierdie voorgestelde struktuur toegepas om die teoretiese verwagtings te verifieer. Dit is gevind dat die druk gedrag ooreenstem tussen die verskillende mengsels, alhoewel ‘n toename in die trek kapasiteit ervaar is met ‘n toename in die volume vesels. Die teoretiese momentkromming en moment-rotasie verwantskappe stel ook voor dat die strukturele kapasiteit en duktiliteit toeneem met ‘n toename in die volume vesels. Die teoretiese moment herverdeling-plastiese rotasie verwantskapppe is verkry deur middel van die eindige element analises. Dit is gevind dat die aantal moment herverdeling by faling afgeneem het vir ‘n toename in die volume vesels, maar dat dit to ‘n groter rotasie kapasiteit gelei het. Van die eksperimentele resultate is dit afgelei dat die teoretiese moment-kromming en momentrotasie verwantskappe goeie benaderings voorstel. Sekere invloede van die opstelling het daartoe gelei dat onverwagte strukturele gedrag bekom is, maar die moontlike invloede is verifieer met eindige element analises. Dit is afgelei dat die teoretiese beramings van die moment herverdeling gedrag redelik akkuraat is. ‘n Parameter studie het getoon dat die kraak spasiëring verskil tussen mengsels met verskillende volumes vesels.
Description
Thesis (MScEng)--Stellenbosch University, 2012.
Keywords
Steel fibre reinforced concrete (SFRC), Fibre reinforced concrete, Redistribution behaviour of SFRC structures, Post-cracking behaviour, Dissertations -- Civil engineering, Theses -- Civil engineering
Citation