Knowledge, attitudes and perceptions of adolescents in the Namibian childrens's home regarding HIV prevention

Date
2012-03
Authors
Kamuingona, Rahimisa
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: HIV prevention is a much more cost effective measure than ART treatment where countries with limited resources such as Namibia need to invest in. For prevention programs to be effective there is a need to conduct need assessments, target high risk population such as commercial sex workers, injecting drug users as well as young adults (which include adolescents) and address drivers of the epidemic through specific interventions. The researcher conducted a quantitative research among adolescents living in the Namibian children‘s Home. The findings were that the respondents possess general information about HIV, however this information is not universal and there is still a great need to address the misconceptions regarding the disease. In terms of current development in the field of HIV, it was evident that participant had little information, therefore the benefit of an educational program for this participants cannot be emphasised enough The Government should use these findings to identify the correct program for this particular group.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die voorkoming van MIV/Vigs is baie goedkoper as die verskaffing van Vigs-medikasie, veral in lande met beperkte finasiële bronne soos byvoorbeeld Namibië. Ten einde te verseker dat MIV/Vigs programme suksesvol is, moet daar vooraf die nodige behoefte-bepalings gedoen word en moet daar verder met die hoë-risiko deel van die bevolking soos sekswerkers, verslaafdes aan verdowingsmiddels en jong volwassenes (wat hulleself blootstel aan MIV-infeksie) kontak gemaak word vir interfensieprogramme. Die doel van hierdie navorsing was die bepaling van die kennis-, persepsie- en houdingsvlakke van jong volwassenes in 'n kinderhuis in Namibië. Resultate het daarop gedui dat deelnemers aan die navorsingsprojek beperkte inligting ten opsigte van MIV/Vigs het en dat daar daadwerklik aandag gegee sal moet word aan beter voorligting aan kinders in Namibië in die algemeen en aan die kinders in die kinderhuis in die besonder.
Description
Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2012.
Keywords
HIV infections -- Namibia -- Prevention, Adolescents -- Institutional care -- Namibia, AIDS (Disease) in adolescents -- Namibia -- Prevention, Dissertations -- Industrial psychology, Theses -- Industrial psychology, Assignments -- Industrial psychology, Dissertations -- HIV/AIDS management, Theses -- HIV/AIDS management, Assignments -- HIV/AIDS management
Citation