Analysis of ICT in the Strategic Modernisation Programme of the Paraguayan Supreme Court

Chamorro Ibarrola, Rosa Liz (2012-03)

Thesis (MPA)--Stellenbosch University, 2012.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Paraguayan Justice has been going through a period of deep transformation. The Justice has many challenges to face. Those challenges should be regarded as opportunities for transformation and not as threats. It is a fact that information and communication technology (ICT) per se cannot solve all current challenges; however, it can offer solutions to the many problems that confront the judiciary. In that sense, ICT development becomes the best ally of Justice. The Information, Technology, Processes, Objectives and values, Staff and skills, Management systems and structures, and Other resources (ITPOSMO) dimensions described by Heeks (2006) are applied as the basis for evaluating ICT in the judicial sphere. This research validates the opinion of the users with regard to ICT projects. Judges, court and administrative officials, managers and lawyers constitute the unit of analysis of this study. These stakeholders were interviewed and requested to complete a survey. The study reveals the high level of relevance that ICT holds for the judiciary, in the sense of providing information and tools for interacting with different users. The objective of ICT is to act as support for improving court and administrative performance through the different ICT systems. Nonetheless, this research has also uncovered limitations and flaws in the current information systems. These flaws tend to turn the benefits that ICT systems can bring into constraints. This study makes various suggestions on how to overcome those flaws. The most important suggestion is the development of a holistic approach when ICT projects are conceived. Likewise, the early involvement of stakeholders who will be influenced by any ICT initiative should be encouraged.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Paraquay se Justisie het deur ‘n moeilike transformasie tydperk gegaan. Die Justisie het met baie uitdagings te doen gekry. Hierdie uitdagings moet beskou word as geleenthede vir transformasie en nie as bedreiginge nie. Dit is ‘n feit dat inligting en kommunikasie tegnologie (IKT) op sigself nie alle huidige uitdagings kan oplos nie, alhoewel dit oplossings kan verskaf vir baie van die probleme wat die regbank ondervind. In hierdie opsig is IKT ontwikkeling die beste roete vir Justisie. Die Inligting, Tegnologie, Prosesse, Doelwitte en waardes, Personeel en vaardighede, Bestuurstelsels en –strukture, en Ander hulpbronne (ITPDPBA) dimensies wat deur Heeks (2006) beskryf word, is gebruik as basis vir die evaluering van IKT in die regterlike omgewing. Hierdie navorsing staaf die opinie van die gebruikers wat betref IKT projekte. Regters, regs- en administratiewe beamptes, bestuurders en regsgeleerders vorm die eenheid van analise in hierdie studie. Onderhoude is met hierdie rolspelers gevoer en hulle is versoek om ‘n vraelys te voltooi. Die studie het die hoë vlak van toepaslikheid wat IKT vir die regbank bied deur die voorsiening van inligting en hulpmiddels vir interaksie met verskillende gebruikers, onthul. Die doel van IKT is om as ondersteuning te dien om howe en die administrasie se werkverrigting te verbeter met behulp van verskillende IKT stelsels. Nogtans het hierdie navorsing ook beperkinge en foute in die huidige inligtingstelsels bloot gelê. Hierdie foute neig om die voordele wat IKT stelsels kan bring, in beperkinge om te skakel. Hierdie studie maak verskeie voorstelle oor hoe om daardie foute te oorkom. Die belangrikste voorstel is die ontwikkeling van ‘n holistiese benadering wanneer IKT projekte bedink word. Terseldertyd moet die vroeë betrokkenheid van rolspelers wat deur enige IKT inisiatief beïnvloed sal word, aangemoedig word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/20141
This item appears in the following collections: