An investigation into the plight of orphans and vulnerable children in two high schools in the Libode district in the former Transkei

Date
2012-03
Authors
Osei-Agyakwa, Cecilia
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This research discusses the plight of orphans and vulnerable children in two high schools: Ngubezulu and Upper Corana in the Libode–mega district of former Transkei in the Eastern Cape Province. The objective of the study is to disclose the plight of the orphans and vulnerable children in terms of the following variables: their financial situation, health and emotional conditions, the education, status of grant benefits, family support and public perceptions of the children. Interviews and focus group tools were used for data collection and analysis. The results of the research indicated that with care, motivation and support in the community and at school, the children will be able to open up to share their problems and obtain the necessary assistance. Two schools selected are in rural areas. Upper Corana is 20 kilometers from Mthatha. Ngubezulu in Port St Johns' is in a very deep rural area near Isimimela hospital. Most of the learners are from poor homes. There are poor facilities in both schools to support the students. The major problems identified relate to twelve suicide cases which occurred in Upper Corana Senior Secondary School. There were nineteen deaths at Ngubezulu at Port St. Johns', two were suicide cases and one boy died of HIV and AIDS. Other findings common to both school communities were extreme poverty, broken homes and loneliness, HIV and AIDS infections, teenage pregnancy, death of parents with the children living under stress. Unable to pay school fees or buy school uniforms the children were found to suffer from discrimination and abuse by the local communities. The study ends with recommendations on the necessity for collaborative work to address the problems of the orphans.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie bespreek die pleidooi van wees-en weerlose kinders in twee hoërskole: Ngubezulu en Upper Corana in die Libode- mega distrik van die voormalige Transkei in die Oos-Kaap Provinsie. Die doel van die studie is om die pleidooi van die wees- en weerlose kinders openbaar te maak ten opsigte van die volgende veranderlikes: hul finansiёle situasie, gesondheid en emosionele omstandighede, die onderwys, status van toelae voordele, familie ondersteuning en openbare persepsies van die kinders. Onderhoude en fokusgroep hulpmiddels was gebruik vir die invordering van data. Die resultate van die ondersoek toon dat met sorg, motivering en ondersteuning in die gemeenskap en skool, sal die leerders hul probleme kan bespreek en die nodige bystand ontvang. Die twee geselekteerde skole is in die landelike gebiede. Upper Corana is 20 kilometer van Mthatha. Ngubezulu in Port St. Johns is in 'n baie diep landelike gebied naby Isimimela Hospitaal. Die meeste leerders is van arm families. Daar is gebrekkige fasiliteite in beide skole om die leerders te ondersteun. Die grootste probleem wat geidentifiseer is hou veband met twaalf selfmoord sake wat in Upper Corana Senior Sekondêre Skool plaasgevind het. Daar was negentien sterftes by Ngebuzulu in Port St. Johns waarvan twee selfmoord was en een seun is dood as gevolg van MIV/VIGS. Ander bevindinge soortgelyk aan beide skool gemeenskappe was grootskaalse armoede, gebroke huise, eensaamheid, MIV/VIGS, tiener swangerskappe, dood van ouers met die kinders wat in spanning leef. Nie by magte om skoolfooie te betaal of om skool uniforms te koop, gaan die kinders gebuk onder diskriminasie en mishandeling deur die plaaslike gemeenskappe. Die studie sluit af met aanbevelings vir die noodsaaklikheid van samewerking om die probleme van die weeskinders aan te spreek.
Description
Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2012.
Keywords
Orphans -- Social conditions -- South Africa -- Eastern Cape, Orphans -- Economic conditions -- South Africa -- Eastern Cape, Vulnerable children -- Social conditions -- South Africa -- Eastern Cape, Vulnerable children -- Economic conditions -- South Africa -- Eastern Cape, Dissertations -- Industrial psychology, Theses -- Industrial psychology, Assignments -- Industrial psychology, Dissertations -- HIV/AIDS management, Theses -- HIV/AIDS management, Assignments -- HIV/AIDS management
Citation