Factors influencing the choice of contraceptive methods by HIV positive women in the Cofimvaba area

Date
2012-03
Authors
Oluwole, Oladotun Koledola
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The researcher has noticed certain unhealthy trends in the choices of contraceptive methods by PLIHIV women in Cofimvaba. It is a significant concern that there appear to be a disjoint between the knowledge imparted on the women on healthy contraceptive choices and their practical choice of contraceptive methods. The researcher wants to identify the factors influencing the choice of contraceptive methods by PLHIV women in this area. The research data were collected with a questionnaire and descriptive quantitative analysis was done on data collected on the knowledge, attitude, perception and practice of the women regarding HIV and contraceptive methods. The findings were that despite the high awareness (92%) amongst the PLHIV women about dual protection as the method of choice for them, only 4% are practising dual protection. The research also revealed that 40% of the women are still having unprotected sex. Only 36% of the women have the positive attitude to health professional counselling as a factor influencing their choice of contraceptive methods. The major factors identified as influencing the choice of contraceptive methods in these women include: pregnancy desires and intentions; counselling by health professionals; the contraceptive methods available at the nearest PHC, the side effects of the contraceptives and the convenience and comfortability associated with the methods; the use or non-use of HAART, especially the presence of Nevirapine in the HAART regimen; and financial needs for child support grants.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die navorser het opgemerk dat sekere ongesonde tendense bestaan in die keuse van kontraseptiewe metodes deur vroue wie leef met MIV/VIGS in Cofimvaba. Daar is groot kommer omdat dit blyk asof daar 'n onsamehangendheid bestaan tussen die kennis wat oorgedra is aan die vroue oor die gesonde kontraseptiewe keuses en hulle praktiese keuses van kontraseptiewe metodes. Die navorser wil die faktore wat die keuse van kontraseptiewe metodes deur die vroue in die gebied beinvloed, identifiseer. Die data is ingesamel met die gebruik van 'n vraelys en 'n beskrywende kwantitatiewe ontleding is gedoen op die data wat ingesamel is op die kennis, houding, begrip en gebruik van vroue ten opsigte van MIV en kontraseptiewe metodes. Die bevindinge was, ten spyte van die hoë bewustheid (92%) onder die vroue wie leef met MIV/VIGS oor dubbele beskerming as die metode van keuse vir hulle, slegs 4% dubbele beskerming beoefen. Die navorsing het ook getoon dat 40% van die vroue nog onbeskermde seks beoefen. Slegs 36% van die vroue het 'n positiewe houding teenoor professionele gesondheidsberading as 'n faktor wat hul keuse van kontraseptiewe metodes beïnvloed. Die belangrikste fatore wat geïdentifiseer is wat die keuse van kontraseptiewe metodes in hierdie vroue beïnvloed sluit die volgende in: begeertes en bedoelings van die swangerskap, berading deur professionele gesondheidswerkers, die kontraseptiewe metodes wat beskikbaar is by die naaste kliniek, die newe-effekte van voorbehoedmiddels en die gerief en gemaklikheid wat gepaard gaan met die metodes, die gebruik of nie-gebruik van HAART, veral die teenwoordigheid van Nevirapine in die HAART leefwyse en finasiële behoeftes vir kindertoelaes.
Description
Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2012.
Keywords
HIV positive women -- South Africa -- Eastern Cape, Dissertations -- Industrial psychology, Theses -- Industrial psychology, Assignments -- Industrial psychology, Dissertations -- HIV/AIDS management, Theses -- HIV/AIDS management, Assignments -- HIV/AIDS management, Contraception -- South Africa -- Eastern Cape
Citation