Vitale bodem als basis voor een duurzaam bodembeheer

Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
AOSIS Publishing
Abstract
In the past decades, soils in South Africa as well as The Netherlands have become increasingly deteriorated as a result of chemical and physical factors. Soil contamination, acidification, desiccation and erosion have caused negative impacts on land surfaces which are still on the increase. Soil functions like primary plant production, natural soil water clean up, basis and substrate for the above ground biodiversity and food chains, have become completely or partially impaired. The awareness, that soil is a vital and living system has to become the basis of soil policy and soil management. This paper is a plea for such an approach. It describes the various threats, what a vital soil is and which factors play a key role in this vital system: soil structure, buffer capacity, organic matter content, and the variety of soil organisms. It also indicates how the vitality of the soil should be monitored.
De afgelopen decennia is de bodem, zowel in Zuid-Afrika als Nederland, steeds sterker aangetast, zowel door chemische als fysische factoren. Verontreiniging, verzuring, verdroging, erosie eisen over steeds grotere landoppervlakken hun tol. Daardoor functioneren bodemfuncties (plantaardige productie, waterzuivering, draagvlak bovengrondse natuur inclusief voedselketens) niet of beperkt. Het besef dat de bodem een levend systeem is, waarin bodemorganismen een essentiële rol spelen, zal de grondslag moeten vormen van bodembeleid en bodembeheer. Dit opiniërend artikel is daar een pleidooi voor. Het beschrijft de aantasting van de bodem, wat een vitale bodem is, welke processen bedreigd worden met de factoren die daarbij een sleutelrol spelen, te weten: bodemstructuur, buffercapaciteit, organische stofgehalte en verscheidenheid aan bodemorganismen. Ook geeft het aan hoe de vitale toestand van de bodem gemonitord kan worden.
Description
CITATION: Eijsackers, H., Maboeta, M. & Doelman, P. 2006. Vitale bodem als basis voor een duurzaam bodembeheer. South African Journal of Science and Technology, 25,(4):300-317, doi: 10.4102/satnt.v25i4.174.
The original publication is available at http://www.satnt.ac.za
Keywords
Soil pollution, Soil acidification, Soil erosion, Soil biology, Soil management -- South Africa, Soil management -- Netherlands
Citation
Eijsackers, H., Maboeta, M. & Doelman, P. 2006. Vitale bodem als basis voor een duurzaam bodembeheer. South African Journal of Science and Technology, 25,(4):300-317, doi: 10.4102/satnt.v25i4.174.