Job satisfaction of a selected group of hospital dietitians

Date
1976-11
Authors
Van Heernden, Leonie
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
AOSIS OpenJournals
Abstract
Research on the job satisfaction of a selected group of hospital dietitians is reported in an attempt to explain the interrelationship of various aspects contributing to such satisfaction. General job satisfaction, satisfaction with specific aspects of the job and personality profiles of a newly developed Job Factor scale. The study is a further contribution to the understanding of job satisfaction of professional women in a specific work environment - in this case professional dietitians in hospitals.
Die werkstevredenheid van hospitaaldieetkundiges word ondersoek na aanleiding van die interverwantskap van verskillende aspekte wat tot 'n beter verklaring daarvan kan lei. Die algemene werkstevredenheid, werkstevredenheid met spesifieke aspekte van die werk en persoonlikheidstrekke van dieetkundiges word met bestaande skale en ‘n ontwikkelde meetmiddel ondersoek. Die studie is 'n bydrae tot die verdere verklaring en moontlike bevraagtekening van die werkstevredenheid van professionele vroue in 'n bepaalde werksomgewing - in hierdie geval professionele dieetkundiges in hospitale.
Description
The original publication is available at http://www.sajip.co.za
Keywords
Job satisfaction, Dietitians -- Job satisfaction
Citation
Van Heernden, L. 1976. Job satisfaction of a selected group of hospital dietitians. SA Journal of Industrial Psychology; Perspectives on Industrial Psychology, doi:10.4102/sajip.v0i0.273.