ITEM VIEW

The comprehension by factory workers of English technical terms in Ministry of Employment and Labour Radio Broadcasts in Lesotho

dc.contributor.advisorHuddlestone, Kateen_ZA
dc.contributor.authorNchai, Tlali Piusen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of General Linguistics.en_ZA
dc.date.accessioned2011-11-23T15:20:42Zen_ZA
dc.date.accessioned2011-12-05T13:24:56Z
dc.date.available2011-11-23T15:20:42Zen_ZA
dc.date.available2011-12-05T13:24:56Z
dc.date.issued2011-12en_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/18062
dc.descriptionThesis (MPhil )--Stellenbosch University, 2011.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: With the advent of the information age, government ministries in Lesotho, as well as nongovernmental agencies, are trying to gain publicity in terms of services they offer to the general public. The Ministry of Employment and Labour (MEL), for example, resorted to using radio programmes in order to inform the public about the services it offers. These range from career guidance and counselling, pre- and post-employment advice, information about occupational health and safety and HIV/AIDS, providing facts about what type of vacancies are available locally and internationally, to instilling the spirit of dialogue among relevant stakeholders in matters related to labour, employers and employees. During various weekly radio presentations, presented in Sesotho, several departments are able to go on-air and present services that their departments offer to the general public and what the public can do in the event they are given a disservice by the concerned department. In the process of doing so, many technical terms are used. These often take the form of code switches into English, translations from English into Sesotho and borrowings from English. The purpose of this thesis is to examine whether the use of code switching, translation and borrowing makes it possible for factory workers in Lesotho to understand the message that is being delivered to them in a clear and unmistakable manner that will influence a change of behaviour on the part of factory workers. In order to ascertain the level of comprehension of technical terms, participants completed a questionnaire in which they gave their understanding of various technical terms selected from transcribed MEL radio broadcasts. The findings of this study show that the use of code switching, translation and borrowing from English limit the understanding of what is being communicated, making the radio broadcasts less effective in disseminating information on matters related to HIV/AIDS, the plight of factory workers according to the ratified conventions of the International Labour Organization (ILO), legal terms related to contracts of employment, their commencement and termination, conditions of work, the level of the unemployed versus the employed, skills needed to venture into the country’s labour market and occupational health and safety guidelines as reflected in the Labour Code of Lesotho.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Met die aanbreek van die inligtingsera probeer staatsministeries in Lesotho, asook nieregeringsorganisasies, om publisiteit te verkry vir die openbare dienste wat hul lewer. Die Ministerie van Werksverskaffing en Arbeid (MWA) het byvoorbeeld besluit om gebruik te maak van radioprogramme om die publiek in te lig aangaande sy dienste. Hierdie dienste wissel van beroepsvoorligting en -berading, voor- en na-indiensnemingsadvies, inligting oor bedryfsgesondheid en -veiligheid en HIV/VIGS, die verskaffing van feite oor beskikbare plaaslike en internasionale vakaturetipes, tot die kweek van ’n dialoog-gees onder relevante belanghebbendes in arbeid-, werkgewer- en werknemersake. Tydens verskeie weeklikse radio-aanbiedings, aangebied in Sesotho, kan ’n aantal departemente hulle openbare dienste adverteer, asook die prosedure wat gevolg kan word deur lede van die publiek wat veronreg is deur die gegewe departement. Hierdie boodskappe bevat verskeie tegniese terme, dikwels aangebied in die vorm van kodewisselings na Engels, vertalings uit Engels na Sesotho, asook Engelse leenwoorde. Die doel van hierdie tesis is om vas te stel of die gebruik van kodewisseling, vertaling en woordleen fabriekswerkers in Lesotho daartoe in staat stel om die boodskap wat gekommunikeer word te verstaan in ’n duidelike, ondubbelsinnige wyse wat tot ’n gedragsverandering onder die fabriekswerkers sal lei. Ten einde die begripsvlak vir tegniese terme vas te stel, het deelnemers ’n vraelys voltooi waarin hulle hul begrip van verskeie tegniese terme (geselekteer uit getranskribeerde MWA-radiouitsendings), weergegee het. Die bevindinge van hierdie studie dui daarop dat die gebruik van kodewisseling, vertaling en woordleen uit Engels die begrip van wat gekommunikeer word, beperk. Dít maak die radiouitsendings minder effektief in die verspreiding van inligting oor HIV/VIGS; die saak van fabriekwerkers (met inagname van die gesanksioneerde konvensies van die Internasionale Arbeidsorganisasie); regsterme wat verband hou met arbeidskontrakte, spesifiek hul aanvang en terminasie, asook werksomstandighede; die vlak van werkloses teenoor werkendes; die vaardighede wat benodig word om die land se arbeidsmark te betree; en bedryfsgesondheid en –veiligheidsriglyne, soos gereflekteer in die Arbeidswet van Lesotho.af_ZA
dc.format.extentvii, 86 p. : ill.
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectSesothoen_ZA
dc.subjectCode switchingen_ZA
dc.subjectBorrowingen_ZA
dc.subjectTranslationen_ZA
dc.subjectRadio broadcasts -- Lesothoen_ZA
dc.subjectTheses -- General linguistics
dc.subjectDissertations -- General linguistics
dc.subject.lcshSociolinguistics -- Lesotho
dc.subject.otherGeneral Linguisticsen_ZA
dc.titleThe comprehension by factory workers of English technical terms in Ministry of Employment and Labour Radio Broadcasts in Lesothoen_ZA
dc.typeThesis
dc.rights.holderStellenbosch University


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW