An implementation evaluation study of the "My future is my choice" HIV and AIDS education programme in the Directorate of Education, Oshana Region, Northern Namibia

Salom, Nespect Butty (2011-12)

Thesis (MPA)--Stellenbosch University, 2011.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: “My Future is My Choice” (MFMC) is an extra-curricular life skills programme in Na-mibia aimed at minimising the impact of HIV and AIDS among young people. The pro-gramme was introduced fourteen years ago and is believed to have had a significant im-pact on young people who were enrolled in and graduated from it. The programme tar-gets young people from grades 8 to 12. The purpose of this study was to assess how the “My Future is My Choice” Programme imparts knowledge and skills to young people in the Ompundja Circuit of the Oshana Directorate of Education, in Northern Namibia. This was an implementation evaluation study, following a qualitative approach to collect in-depth information. Data was collect-ed by two means: focus group interviews with an interview guide as an instrument, and analysis of documents. Purposeful sampling was used to select twenty young people from the population of young people who graduated from the programme. Young people from three secondary schools and one combined school were interviewed. The outcome of the study indicated that young people who graduated from the pro-gramme were better equipped with knowledge and skills that enable them to protect themselves from HIV infection. The study also indicated that the strategies used to im-plement the programme are crucial to the successful transfer of information to young people enrolled in the programme. However, some challenges which need immediate attention for improvement concern the number of participants, the content, a review of topics and the time allocated to the implementation of the programme. It is therefore recommended that recipients be consulted for input on what their needs are with regard to HIV and AIDS prevention. As the programme began fourteen years ago, its strategies now require updating and revision of the programme has become necessary. The revision of the programme will enable its facilitators to incorporate new ideas and methods of HIV prevention gained from over a decade of experience. It would also allow for the identification of young people’s needs and incorporate relevant topics that are not currently covered in the manual. Hence, collaboration between facilitators, learners, teachers, parents, communities and programme designers is a key element in ensuring the continued success of the “My Future is My Choice” Programme.

AFRIKAANSE OPSOMMING: “My Future is My Choice” (MFMC) is ʼn bykomende lewensvaardigheidsprogram in Namibië wat die impak van MIV en VIGs onder jongmense wil verminder. Die program is 14 jaar gelede ingestel en het na bewering ʼn beduidende uitwerking gehad op jongmense wat daarvoor ingeskryf het en dit voltooi het. Die program is afgestem op jongmense in graad 8 tot 12. Die doel van die studie was om te bepaal in watter mate die MFMC-program die jongmense in die Ompundja-distrik in die Onderwysdirektoraat van Oshana in Noord-Namibië met kennis en vaardighede toerus. Die studie het ʼn implementeringsevaluering behels, en het diepte-inligting met behulp van ʼn kwalitatiewe benadering ingesamel. Data is met behulp van fokusgroeponderhoude aan die hand van ʼn onderhoudsgids sowel as deur middel van dokumentontleding bekom. Twintig jongmense uit die groep wat die program suksesvol voltooi het, is met behulp van doelgerigte steekproewe gekies en onderhoude is met jeugdiges van drie hoërskole en een gekombineerde skool gevoer. Die uitkoms van die studie dui daarop dat jongmense wat die program voltooi het oor beter kennis en vaardighede beskik waarmee hulle hulle teen MIV-besmetting kan beskerm. Die studie het ook getoon dat die strategieë wat gebruik word om die program in werking te stel deurslaggewend is vir die suksesvolle oordrag van inligting aan diegene wat vir die program ingeskryf is. Tog is daar bepaalde uitdagings wat onmiddellike aandag verg, soos die aantal deelnemers, die inhoud, die onderwerpe, en die tyd wat vir die inwerkingstelling van die program beskikbaar gestel word. Daarom word aanbeveel dat, ten einde die MFMC-program te verbeter, diegene wat die program volg oor hulle behoeftes met betrekking tot MIV/vigs-voorkoming geraadpleeg word. Nou, 14 jaar nadat die program die eerste keer in werking gestel is, is dit duidelik dat die strategieë wat gebruik word verouderd is en dat die program dringend hersien moet word. Sodanige hersiening sal die programaanbieders in staat stel om nuwe idees en metodes vir MIV-voorkoming wat nie 14 jaar gelede bekend was nie, by die program in te sluit. Dit sal ook ʼn geleentheid bied om jongmense se werklike behoeftes te bepaal en ander onderwerpe aan te roer wat nie tans in die handleiding verskyn nie dog tersaaklik is. Daarom is samewerking tussen fasiliteerders, leerders, onderwysers, ouers, gemeenskappe en programsamestellers ʼn sleutelelement om die voortgesette sukses van die MFMC-program te verseker.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/18018
This item appears in the following collections: