Aspekte van gesinsveerkragtigheid in verskillende groepe gesinne

Date
2011-07
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
Ofskoon relatief min navorsing nog oor gesinsveerkragtigheid gedoen is, het navorsers soos McCubbin en McCubbin (1996) en Walsh (2003) uitgebreide teorieë ontwikkel wat met vrug deur navorsers gebruik kan word. Hier word ’n kort oorsig gegee van gepubliseerde ondersoeke na aspekte van gesinsveerkragtigheid in verskillende gesinspopulasies in Suid-Afrika. Bevindinge dui daarop dat sekere eienskappe meestal teenwoordig is om gesinne in staat te stel om by ’n krisis aan te pas. Ander eienskappe blyk weer meer van belang te wees wanneer die bepaalde krisis of die tipe gesin dit vereis. Ten slotte word aanbevelings vir toekomstige navorsing gemaak.
Description
Inaugural address delivered by Prof Abrahams P. Greeff on 26 July 2011, Stellenbosch University.
Keywords
Family resilience -- Intervention programmes, Families -- South Africa -- Resiliency (Personality trait), Family crises -- Coping mechanisms -- South Africa
Citation
Greeff, A. P. 2011, Aspekte van gesinsveerkragtigheid in verskillende groepe gesinne. 26 Julie. Stellenbosch: Universiteit van Stellenbosch, Suid Afrika.