Iteration: repetition as a ceative process

Date
2022-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: My work and research stems from intuitive ways of working and a haptic understanding of materials and repetitive processes. The fragments that collect and assemble in my work are inspired by connections I am drawn to in my daily life. The inclination towards certain forms, colour, and associations is revealed in my iterative process of making and the work’s evolving accumulation. The most common way in which I apply these fragments is through visual motifs that repeat and echo each other amongst different works. Through a ‘practice as research’ methodology, I will be investigating ideas from Deleuze and Guattari’s philosophical writings, and other artists’ processes alongside my own creative process. The theoretical aspect of my research focuses mostly on concepts from Deleuze and Guattari’s idea of a ‘Rhizome’ in tandem with my chosen methodology. Practice as research allows ‘process’ to be reiterated in my research, since ‘process’ is a concept present in the physical making of my work and artistic practice. Through imagery such as knots, I also aim to explore the role of repetition and iteration as a creative process and the non-linear nature of sensations related to the mind and body, the internal and external, as well as the interconnections I experience in artistic practice.
AFRIKAANSE OPSOMMING: My werk en navorsing spruit uit intuitiewe werkswyses en ʼn haptiese begrip van materiale en herhalende prosesse. Die fragmente wat in my werk versamel word, word geinspireer deur verbande waartoe ek in my daaglikse lewe aangetrek word. Die neiging na sekere vorme, kleure en assosiasies kom na vore in my iteratiewe maakproses en die evoluerende versamelings van my werk. Die algemeenste manier waarop ek hierdie fragmente toepas, is deur herhalende visuele motiewe wat mekaar in verskillende werke weergee. Deur ʼn metodologie van ‘praktyk as navorsing’ het ek idees van Deleuze en Guattari se filosofiese werke en ander kunstenaars se prosesse naas my eie kreatiewe proses ondersoek. Die teoretiese aspek van my navorsing het hoofsaaklik gefokus op konsepte uit Deleuze en Guattari se idee van ʼn ‘risoom’ tesame met my gekose metodologie. Praktyk as navorsing het verseker dat ‘proses’ in my navorsing herhaal is, aangesien ‘proses’ ʼn konsep is wat in die fisiese skepping van my werk en kunspraktyk teenwoordig is. Deur beelde soos lusse te gebruik, was my doel ook om ondersoek in te stel na die rol van herhaling as ʼn kreatiewe proses en die nie-lineere aard van sensasies verbonde aan die gees en liggaam, die interne en eksterne, asook die onderlinge verbande wat ek in kunspraktyk ervaar.
Description
Thesis MA (VA)--Stellenbosch University, 2022.
Keywords
Critical pedagogy, Repetition (Philosophy), Guattari, Felix, 1930-1992 -- Influence, Deleuze, Gilles, 1925-1995 -- Influence, Art appreciation, Creative ability, Philosophy, Modernism (Aesthetics), Art and technology, UCTD
Citation