ITEM VIEW

A study of youth education, skills and talents: Diazville, Saldanha Bay

dc.contributor.advisorHeinecken, Lindyen_ZA
dc.contributor.authorWertheim Aymes, Ingrid C.en_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of Social Work and Social Anthropology.en_ZA
dc.date.accessioned2021-06-07T14:24:50Z
dc.date.available2021-06-07T14:24:50Z
dc.date.issued2021-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/110581
dc.descriptionThesis (MA)--Stellenbosch University, 2021.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: Youth unemployment rates have been on the rise globally. The International Labour Organisation (ILO) has identified 64 million unemployed youth worldwide and many more who are living in poverty. These facts are reflected likewise when looking at South Africa. 41.7% of all unemployed youth in South Africa are not in education and training. When looking at the town of Saldanha Bay on the West Coast of South Africa, the unemployment rate is sitting at 17%. Of those who are employed, 41% are employed in low-skill jobs. Within Saldanha, there have been significant efforts made towards increasing the availability of skilled jobs, especially in the artisanal field. The Saldanha Bay Industrial Development Zone (SBIDZ) has been a major contributor to this focus on development. The site for this research is the Community of Diazville whose members should have benefitted from the increased economic opportunity. The level of employment however has not grown as expected. The Saldanha Bay Municipality (SBM) and the Department of Social Development (DSD), therefore, identified the need to understand the education level, skills, and talents available among the Diazville youth to properly focus intervention strategies. In addition to these macroeconomic factors which affect economic growth, the literature on youth unemployment points out various microeconomic factors such as social exclusion and lacking social bonding, bridging, and linking capital. This research focuses on the various macro and microeconomic factors which affect youth unemployment in an effort to provide insight into where to target intervention strategies.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Jeug werkloosheid syfers neem wêreldwyd toe. Die Internasionale Arbeidsorganisasie (IAO) het 64 miljoen werklose jeugdiges wêreldwyd geïdentifiseer en nog baie meer wat in armoede leef. Hierdie statistieke word ook weerspieël as ons na Suid-Afrika kyk. 41,7% van alle werklose jeugdiges in Suid-Afrika is nie in opvoeding en opleiding nie. As daar na die stad Saldanhabaai aan die Weskus van Suid-Afrika gekyk word, beloop die werkloosheidsyfer 17%. Van diegene wat werk, is 41% in lae vaardighede. Binne Saldanha is daar aansienlike pogings aangewend om die beskikbaarheid van geskoolde werksgeleenthede te verhoog, veral op die vakgebied. Die Saldanhabaai-nywerheidsontwikkelingsone het 'n groot bydrae gelewer tot hierdie fokus op ontwikkeling. Die aanhaling vir hierdie navorsing is die Gemeenskap van Diazville wie se lede moes voordeel trek uit die groter ekonomiese geleentheid. Die vlak van indiensneming het egter nie soos verwag gegroei nie. Die Saldanhabaai-munisipaliteit (SBM) en die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling (DMO) het dus die behoefte geïdentifiseer om die opvoedings vlak, vaardighede en talente wat onder die Diazville-jeug beskikbaar is om intervensie strategieë behoorlik te fokus, te verstaan. Benewens hierdie makro-ekonomiese faktore wat ekonomiese groei beïnvloed, word daar in die literatuur oor jeug werkloosheid gewys op verskeie mikro-ekonomiese faktore soos sosiale uitsluiting en gebrek aan sosiale binding, oorbrugging en koppeling van kapitaal. Hierdie navorsing fokus op die verskillende makro- en mikro-ekonomiese faktore wat jeug werkloosheid beïnvloed, in 'n poging om insig te gee oor waarheen intervensie strategieë gerig moet word.af_ZA
dc.format.extentvii, 82 pagesen_ZA
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectYouth -- Educationen_ZA
dc.subjectUnemployed youth -- South Africa -- Saldanha Bayen_ZA
dc.subjectGifted children -- Education -- South Africa -- Saldanha Bayen_ZA
dc.subjectYouth -- Employmenten_ZA
dc.subjectYouth -- South Africa -- Saldanha Bay -- Social conditionsen_ZA
dc.subjectDepartment of Social Development (DSD)en_ZA
dc.subjectYouth -- South Africa -- Saldanha Bay -- Economic conditionsen_ZA
dc.subjectUCTD
dc.titleA study of youth education, skills and talents: Diazville, Saldanha Bayen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.description.versionMastersen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW