An analysis of high staff turnover at Namibia Roads Authority

Wombulu, Arnhilda Ndamono (2020-12)

Thesis (MPA)--Stellenbosch University, 2020.

Thesis

ENGLISH SUMMARY : The objectives of the research were to investigate how labour turnover is affecting service delivery at the Roads Authority and to make recommendations on strategies to mitigate high staff turnover at the Roads Authority Namibia. The study employed a descriptive research design and quantitative as well as qualitative research methods. Questionnaires were administered to the management, supervisors, and general staff of the Roads Authority Namibia. The questionnaires received a response rate of 100%, which helped to extract information pertaining to the research study. The research results indicated that there is high labour turnover due to inconsistent remuneration policies, challenging working conditions, and perceptions of unfair dismissal policies, amongst others. The effects of high labour turnover were identified as low productivity, loss of employee morale, inability of the organisation to meet its goals and objectives. A substantial number of employees agreed that the organisation has implemented limited strategies to retain skilled labour and this characterised as decreasing organisational effectiveness. However, the respondents suggested that the Roads Authority should implement the following strategies to mitigate the high turnover: create a conducive environment for job satisfaction, improve on employee relationship, recognise and give feedback to employees and provide competitive remuneration. Nonetheless, there is need for further research on ways to retain employees at Roads Authority Namibia.

AFRIKAANSE OPSOMMING : Die doelstellings van die navorsing was om die oorsake van die hoë personeelomset te ondersoek, die uitwerking daarvan op dienslewering en aanbevelings te maak oor strategieë om die hoë personeelomset by die Namibiese padowerheid te versag. Die navorsing het `n beskrywende navorsingontwerp gebruik met sowel `n kwantitatiewe en kwalitatiewe navorsingmetodes. Vraelyste is aan die bestuur, toesighouers en algemene personeel van die Namibiese Padowerheid gestuur en het 'n reaksiekoers van 100% ontvang wat gehelp het om inligting wat met die navorsingstudie verband hou, ten volle te onttrek. Die navorsingsresultate het aangedui dat daar onder meer `n hoë personeelomset is weens onbillike vergoeding, swak werksomstandighede en onbillike ontslag. Die gevolge van die hoë personeelomset is geïdentifiseer as lae produktiwiteit, verlies van die moraal van werknemers, onvermoë van die organisasie om aan sy doel en doelwitte te voldoen. 'n Aansienlike aantal werknemers het saamgestem dat die organisasie nie maniere ondersoek het om geskoolde arbeid te behou nie, en dit is bewys dat dit skadelik vir die organisasie is. Die respondente het voorgestel dat die Namibiese padowerheid die volgende strategieë moet implementeer om die hoë omset te verlaag: 'n bevorderlike omgewing vir werksbevrediging te skep, werknemersverhoudinge te verbeter, prestasies te erken en terugvoer aan personeel te gee, en om mededingende vergoeding te bied. Nietemin, daar is behoefte aan verdere navorsing oor maniere om werknemers by Namibiese padowerheid te behou.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/109391
This item appears in the following collections: