Examining experiences of Zimbabwean migrant entrepreneurs on state repression in the inner-city of Johannesburg, South Africa

Date
2020-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Focusing on Zimbabwean documented and undocumented migrant entrepreneurs in Johannesburg, the study engages the ways in which the State responds and represses Zimbabweans and their enterprises in the inner-city. From data gathered I argue that State repression of migrant entrepreneurs supresses migrants’ opportunities to successful livelihoods under the false pretence of protecting the citizenry of South Africa. This is evident from the myriad ways in which State apparatuses (mainly the South African Police Service) use the legal system as a means to harass and victimise Zimbabwean migrant entrepreneurs because they operate without official or legal documents and the requisite registration of their businesses. This adds to the volatility of migrant entrepreneurs lives in South Africa where partial remedy is applied through various strategies they employ such as communicating dangerous hotspots via coded messages amongst themselves, bribing the metro police, developing rapport with the metro police and using fake permits to navigate the precariousness of living in illegality. A qualitative design methodology was undertaken using a snowball sampling procedure to identify participants.Ten (10) telephonic interviews of two 2 hours in duration were conducted with seven (7) men and three (3) women. Secondary data was collected through newspaper articles. The theoretical analysis uses a Marxist-Leninist conception of the State which argues that the State acts as an effective structure of repression that enables the ruling class to exercise dominance over the livelihoods of some of the most vulnerable inhabitants in South Africa –documented and undocumented Zimbabwean migrants.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die studie fokus op Zimbabwiese gedokumenteerde en ongedokumenteerde migrerende entrepreneurs in Johannesburg en handel oor die maniere waarop die staat Zimbabwiërs en hul ondernemings in die middestad reageer en onderdruk. Uit die versamelde gegewens voer ek aan dat staatsonderdrukking van migrerende entrepreneurs migrante se geleenthede tot suksesvolle lewensonderhoud onderdruk, onder die valse voorwendsel om die burgers van Suid-Afrika te beskerm. Dit blyk uit die magdom maniere waarop staatsapparate (hoofsaaklik die Suid-Afrikaanse polisiediens) die regstelsel gebruik as 'n manier om Zimbabwiese migrerende entrepreneurs te teister en te viktimiseer omdat hulle sonder amptelike of regsdokumente en die nodige registrasie van hul ondernemings werk. Dit dra by tot die wisselvalligheid van migrante-ondernemers wat in Suid-Afrika woon, waar gedeeltelike hulpmiddels toegepas word deur middel van verskillende strategieë wat hulle gebruik, soos om gevaarlike brandpunte via gekodeerde boodskappe onderlingte kommunikeer, om die metropolisie om te koop, om 'n verhouding met die metropolisie te ontwikkel en om vals permitte te gebruik om te navigeer, die onsekerheid om in onwettigheid te leef. ‘n Kwalitatiewe ontwerpmetodiek is onderneem met behulp van 'n sneeubalproefnemingsprosedure om deelnemers te identifiseer. Tien (10) telefoniese onderhoude van twee uur duur met sewe (7) mans en drie (3) vroue. Sekondêre data is deur koerant artikels versamel. Die teoretiese ontleding maak gebruik van 'n marxisties-leninistiese opvatting van die staat wat beweer dat die staat optree as 'n effektiewe struktuur van onderdrukking wat die regerende klas in staat stel om oorheersing uit te oefen oor die lewensbestaan van sommige van die kwesbaarste inwoners in Suid-Afrika -gedokumenteerde en ongedokumenteerde Zimbabwiër, migrante.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2020.
Keywords
Xenophobia -- South Africa, Business people -- Zimbabwe, Immigrants -- South Africa -- Social conditions, Immigrants -- South Africa -- Political conditions, Political persecution -- South Africa, Africa, Southern -- Economic integration, UCTD
Citation