Assessing public participation strategies in people’s housing process in Wallacedene

Date
2020-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Public participation is important in housing development. Since the start of democratic government in South Africa, local governments have been encouraged to promote and use public participation to empower its citizens to influence, direct, control and own their development initiatives. In this study the researcher assessed public participation strategies in Nomzabalazo People’s Housing Process in Wallacedene (NPHPW). The study assesses the public participation process applied and relevant strategies used in a housing development programme in the community, and to establish whether public participation in housing development in this area is practiced as local governance legislation suggests. The study also aims to establish how the selected public participation strategies used affect housing development, in particular assess if housing beneficiaries can actually “influence, direct, control and own” the housing project. In addition, the study aims to establish whether the COCT creates an enabling environment for authentic and empowering public participation for housing beneficiaries on matters that affect their lives. Furthermore, the study evaluates public participation by the members of the public particularly beneficiaries in housing development by assessing the public participation strategies used during the housing planning and delivery in Wallacedene, using the International Association for Public Participation (AIP2) Spectrum model and Arnstein’s (1969) ladder typologies.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Openbare deelname is 'n belangrike aspek in die ontwikkeling van behuising. Sedert die begin van demokratiese regering in Suid-Afrika, is plaaslike regerings aangemoedig om outentieke en bemagtigende openbare deelname te bevorder en te gebruik om die burgers te bemagtig om hul ontwikkelingsinisiatiewe te beïnvloed, te reguleer, te beheer en te besit. In hierdie studie het die navorser strategieë vir openbare deelname in Nomzabalazo People's Housing Process in Wallacedene (NPHPW) beoordeel. Die doel van hierdie studie was om die toegepaste proses van openbare deelname en toepaslike strategieë wat in 'n program vir behuisingsontwikkeling in die gemeenskap gebruik is, te beoordeel, en om vas te stel of openbare deelname aan behuisingsontwikkeling in hierdie gebied beoefen word, soos wat plaaslike wetgewing voorstel. Die studie het ook ten doel om vas te stel hoe die geselekteerde strategieë vir openbare deelname wat gebruik word, die ontwikkeling van behuising beïnvloed, veral om te bepaal of die begunstigdes van die behuising die behuisingsprojek werklik kan beïnvloed, bestuur, beheer en besit. Daarbenewens het die studie ten doel om vas te stel of die COCT 'n instaatstellende omgewing skep vir outentieke en bemagtiging van openbare deelname aan begunstigdes van behuising in aangeleenthede wat hul lewens beïnvloed. Verder het die studie ten doel gehad om die vlak van openbare deelname deur die publiek, veral begunstigdes in die ontwikkeling van behuising, te evalueer deur die strategieë vir openbare deelname wat tydens die beplanning en lewering van behuising in Wallacedene gebruik is, te beoordeel deur gebruik te maak van die International Association for Public Participation (AIP2) Spectrum model en Arnstein (1969) se leertipologieë.
Description
Thesis (MMil) -- University of Stellenbosch, 2020.
Keywords
Public participation, Housing management -- South Africa -- Wallacedene, Housing development -- South Africa -- Western Town -- Citizen participation, Community development -- South Africa -- Western Town, Housing policy -- South Africa, Nomzabalazo People’s Housing Process in Wallacedene, UCTD
Citation