Is that your (real) child? Adoption : the sacrament of belonging

Kelly, Angus (2020-04)

Thesis (MTh)--Stellenbosch University, 2020.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Is it possible to call the relationship between adoptive parents and adopted children real in the sense that a sacrament is real? This study is a reflection on Kelley Nikondeha’s book Adopted: The Sacrament of Belonging in a Fractured World (2017). Through qualitative analysis and reflection on available media and literature this study will explore: a) Some of the circumstances that lead to relinquishment through abortion, and abandonment, or to belonging through foster care and adoption in South Africa. b) Perceptions and ethical controversies related to the history and practice of transcultural and international adoptions. Through theological analysis and reflection on literature suited to the South African context it will explore the narrative aspects of Desmond Mpilo Tutu’s Ubuntu theology and practice and Methodist Theological Ethics as described by Stanley Hauerwas and D Stephen Long (2011). Exploration of these theological frameworks will yield three connecting themes namely blessing, belonging and progressing outlining a theology characterised by a positive ontology, an inclusive ethic and imminent eschatology. This framework of blessing, belonging and progressing will be used as a lens through which to reflect on Kelley Nikondeha’s narrative in order to understand the possibility of calling ‘the relationship between adopted parents and adopted children real in the sense that a sacrament is real’.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Is dit moontlik om die verhouding tussen aanneem ouers en hulle aangenome kinders wesenlik te noem op dieselfde manier as wat ‘n sakrament as wesenlik beskou word? Hierdie studie is ‘n besinning oor Kelley Nikondeha’s se boek, Adopted: The Sacrament of Belonging in a Fractured World (2017). Deur middel van kwalitatiewe ontleding en nadenke oor beskikbare media en literatuur wil hierdie studie die volgende verken: a) die omstandighede wat lei tot die afgee van kinders as gevolg van aborsie en verlating, sowel as pleegsorg en aanneming in Suid-Afrika; en b) die perspektiewe en etiese kontroversies in verband met die geskiedenis en praktyke van transkulturele en internasionale aannemings. Deur middel van teologiese analise en nadenke oor literatuur van toepassing op die Suid-Afrikaanse konteks, beoog die studie om die narratiewe aspekte van Desmond Mpilo Tutu’s Ubuntu theology and practice en Methodist Theological Ethics soos beskryf deur Stanley Hauerwas en D Stephen Long (2011) te ondersoek. Die verkenning van hierdie teologiese raamwerke sal drie aansluitende temas oplewer, naamlik seën, behoort en vordering belyn met 'n teologie wat gekenmerk word deur 'n positiewe ontologie, 'n inklusiewe etiek en ‘n immanente eskatologie. Hierdie raamwerk van seën, behoort en vordering, sal gebruik word as 'n lens om na te dink oor Kelley Nikondeha se narratief, om sodoende die verhouding tussen aanneem ouers en hulle aangenome kinders moontlik te verstaan as wesenlik, net soos wat ‘n sakrament wesenlik is.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/107950
This item appears in the following collections: