Hope incarnate : a systematic theological investigation in conversation with Jurgen Moltmann and Russel Botman

Saaiman, Granville Monrico (2020-04)

Thesis (MTh)--Stellenbosch University, 2020.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The title of this study, Incarnate Hope, suggests a possible link between hope and embodied action, between hope and transformation. This implies, among other things, that for hope to be understood adequately, in a theological way, its relationship to the incarnate Christ is of critical importance. This study provides a critical reflection in search of a Christologically grounded account of Christian hope that serves as a challenge to reductive understandings of hope in ecclesiastical and societal discourses. In the light of this emphasis, this study engages with the question: What theological insights can be gained from Moltmann and Botman in the search for the contours of an understanding of Christian hope that links hope to transformative action? The study proposes that Moltmann and Botman’s engagement with the notion of hope is productive for the development of an embodied, transformational and Christologically shaped account of hope. For this purpose, chapter 2 provide a brief analysis of how hope is often understood and how it is practiced in a reductive way, resulting in what is described as cheap hope. Chapter 3 then explores the contributions that Moltmann’s Christology, ethics and eschatology can make to a better understanding of an incarnate hope. The way in which a theology of hope and an ethics of hope is interlinked in his broader theological study receive special attention. Different but not totally dissimilar to the engagement with Moltmann, chapter 4 discusses how Botman provides a specific reflection on how the future reign of God is linked to discipleship and transformation. The final chapter (chapter 5) draws on the work of Moltmann and Botman to provide possible contours for an account of “incarnate hope” that link theology and ethics, hope and action, hope and transformation.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die titel van hierdie studie, Incarnate Hope, suggereer 'n moontlike skakel tussen hoop en beliggaamde aksie, tussen hoop en transformasie. Dit impliseer onder andere dat die verhouding tot die geïnkarneerde Christus van kritieke belang is om hoop op 'n teologiese manier na behore te kan verstaan. Hierdie studie bied 'n kritiese refleksie op soek na 'n Christologies-gebaseerde verstaan van Christelike hoop wat dien as 'n uitdaging vir reduktiewe begrip van hoop in kerklike en samelewingsdiskoerse. In die lig van hierdie nadruk handel hierdie studie oor die vraag: Watter teologiese insigte kan verkry word van Moltmann en Botman in die soeke na die kontoere van 'n begrip van die Christelike hoop wat hoop verbind tot transformatiewe handeling? Die studie stel voor dat Moltmann en Botman se betrokkenheid by die idee van hoop produktief is vir die ontwikkeling van 'n beliggaamde, transformerende en Christologiese vorm van hoop. Vir hierdie doel gee hoofstuk 2 'n kort analise van hoe hoop dikwels verstaan word en hoe dit op 'n reduktiewe manier beoefen word, wat lei tot wat beskryf word as “goedkoop hoop”. Hoofstuk 3 ondersoek vervolgens die bydraes wat Moltmann se Christologie, etiek en eskatologie kan lewer om 'n beter begrip van 'n geïnkarneerde hoop te lewer. Die manier waarop 'n teologie van hoop en 'n etiek van hoop in sy breër teologiese studie gekoppel word, kry veral aandag. In hoofstuk 4 word bespreek hoe Botman, op ‘n wyse wat ooreenstem en verskil met Moltmann, 'n spesifieke besinning bied oor hoe die komende heerskappy van God gekoppel is aan dissipelskap en transformasie. Die laaste hoofstuk (hoofstuk 5) gebruik die werk van Moltmann en Botman om moontlike kontoere te verskaf vir 'n weergawe van 'geïnkarneerde hoop' wat teologie en etiek, hoop en handeling, hoop en transformasie, verbind.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/107877
This item appears in the following collections: