Development of a framework for tracking goods in manufacturing networks using a distributed ledger technology

Date
2020-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Globalisation, shorter product life cycles, and increasing product varieties have led to complex supply chains. At the same time, there is a growing interest by customers and governments in having a greater transparency of brands, manufacturers, and producers throughout the supply chain. Due to the complex structure of collaborative manufacturing networks, the increase in supply chain transparency is a challenge for manufacturing companies. Distributed ledger technologies offer an innovative solution to increase the transparency, security, authenticity, and auditability of products. However, there are still uncertainties when applying the distributed ledger technology to manufacturing scenarios and thus enable all stakeholders to trace the audit history of each component of an assembled product. This research work proposes a framework to increase the transparency and auditability of products in collaborative manufacturing networks by adopting the distributed ledger technology. The framework considers the challenges of manufacturing supply chains with the opportunities of distributed ledger technologies and combines them in a conceptual implementation process of supply chain management systems. In this context, each component of a product is represented by a unique virtual identity generated by distributed ledger-based smart contracts. These virtual identities can only be sent and merged if defined conditions specified in smart contracts are met. This enables all physical processes and their dependencies to be mapped in the distributed ledger. The results, based on a practical implementation of the framework, show that a transparent auditability of assembled products and all the components they consist of can be achieved. Applications based on the proposed framework can currently only enable real-time tracking reliably in permissioned networks. The implementation on a permissionless network provides full transparency for all stakeholders including the customer, while the implementation on a permissioned network only provides a restricted transparency for the customers.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Globalisering, korter produklewensiklusse en toenemende variëteite het gelei na komplekse voorsieningskettings. Terselfdertyd is daar 'n toenemende belangstelling van kliënte en regerings vir groter deursigtigheid van handelsmerke, vervaardigers en produsente in die hele verskaffingsketting. As gevolg van die ingewikkelde struktuur van samewerkende vervaardigingsnetwerke, is die toename van voorsieningsketting deursigtigheid 'n uitdaging vir vervaardigingsondernemings. Verspreide grootboek tegnologieë bied 'n innoverende oplossing om die deursigtigheid, sekuriteit, egtheid en ouditeerbaarheid van produkte te verhoog. Daar is egter steeds onduidelikhede oor die toepassing van die verspreide grootboektegnologie op vervaardiging prosesse en stel alle betrokke partye in staat om die ouditgeskiedenis van elke komponent van 'n saamgestelde produk op te spoor. Hierdie navorsing stel 'n raamwerk voor wat die deursigtigheid en ouditeerbaarheid van produkte in samewerkende vervaardigingsnetwerke te verhoog deur die verspreide grootboektegnologie te gebruik. Die raamwerk oorweeg die uitdagings van die vervaardiging van voorsieningskettings met die geleenthede van verspreide grootboektegnologieë en verbind dit in 'n konseptuele implementeringsproses van voorsieningskettingbestuurstelsels. In hierdie konteks word elke komponent van 'n produk voorgestel deur 'n unieke virtuele identiteit wat gegenereer word deur verspreide grootboek-gebaseerde “smart contracts”. Hierdie virtuele identiteite kan slegs gestuur en saamgevoeg word as die voorwaardes wat in “smart contracts” gespesifiseer is, nagekom word. Dit stel alle fisiese prosesse en hul afhanklikhede in die verspreide grootboek in staat om gealokeer te word. Die resultate, gebaseer op 'n praktiese implementering van die raamwerk, toon aan dat 'n deursigtige auditering van saamgestelde produkte en al die komponente waaruit hulle bestaan, bereik kan word. Aansoeke wat op die voorgestelde raamwerk gebaseer is, kan tans slegs “real time-tracking” betroubaarheid verseker in toestemmingsnetwerke. Die implementering op 'n toestemmingslose netwerk bied volledige deursigtigheid vir alle betrokke partye, insluitende die kliënt, terwyl die implementering op 'n toegelate netwerk slegs 'n beperkte deursigtigheid vir die kliënte bied.
Description
Thesis (MEng)--Stellenbosch University, 2020.
Keywords
Supply chain management, Distributed ledger technology, Business logistics -- Technological innovations, Filing systems -- Computer programs, Production management, Tracking in manufacturing, UCTD
Citation