Language as an aspect of transformation at a Stellenbosch University Residence

Onwunta, Chima (2019-12)

Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2019.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: After 2002, South African higher education institutions were compelled to establish new policies according to the Language Policy for Higher Education. In order to be inclusive of students and staff members from all racial, cultural and language backgrounds, Stellenbosch University developed and implemented several language policies and plans. The effect of these policies has been a gradual shift from Afrikaans to English as the dominant priority language of teaching, and the status of Afrikaans has consequently declined. These policies were primarily focused on transformation in the classroom. However, little is known about the influences of the language policies on the out-of-classroom experiences of students. This study therefore examines language as an aspect of transformation at Helshoogte residence, a traditionally Afrikaans residence at Stellenbosch University. The residence placement policy has guided transformation and diversity management in residential spaces. This policy is therefore also explored. At Stellenbosch University, residences are critical structural components of institutional culture. By conducting semi-structured interviews and observations, the experiences of predominantly black students were used to assess how they experience transformation in a historically white residence. There are structural patterns that persist and maintain English and Afrikaans as the dominant forms of cultural capital in the residence. Residences are transforming quantitatively, but issues of residence culture persist, which exclude black students and compel them to assimilate or be marginalized.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Na 2002, as gevolg van die Nasionale Taalbeleid vir Hoër Onderwys, was Suid-Afrikaanse instellings vir hoër onderwys verplig om nuwe beleid in te stel. Ten einde studente en personeellede van alle rasse-, kulturele en taalagtergronde in te sluit, het die Universiteit Stellenbosch verskeie taalbeleide en planne ontwikkel en geïmplementeer. Die uitwerking van hierdie beleidsrigtings was 'n geleidelike verskuiwing van Afrikaans na Engels as die dominante onderrigtaal. Die status van Afrikaans het gevolglik afgeneem. Hierdie beleid was hoofsaaklik gefokus op transformasie in die klaskamer. Daar is egter min geskryf oor die invloed van die taalbeleid op die buite-klaskamer-ervarings van studente. Hierdie studie ondersoek dus taal as 'n aspek van transformasie by die Helshoogte-koshuis, 'n tradisioneel Afrikaanse koshuis aan die Universiteit Stellenbosch. Die koshuisplasingsbeleid het transformasie en diversiteitsbestuur in koshuisruimtes gestruktureer. Hierdie beleid word dus ook ondersoek. Aan die Universiteit Stellenbosch is koshuise belangrike strukturele komponente van die institusionele kultuur. Deur middel van semi-gestruktureerde onderhoude en waarnemings, is die ervarings van oorwegend swart studente gebruik om te assesseer hoe hulle transformasie in 'n histories blanke koshuis ervaar. Daar is strukturele patrone wat Engels en Afrikaans as die dominante vorme van kulturele kapitaal in die koshuis handhaaf. Koshuise verander kwantitatief, maar kwessies rakende koshuiskultuur duur voort, wat swart studente uitsluit en hulle dwing om te assimileer of gemarginaliseer te word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/106963
This item appears in the following collections: