Structure functions of the nucleon in a soliton model

Date
2019-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT : We study nucleon structure functions (both polarized and unpolarized functions) within the Nambu-Jona-Lasinio (NJL) model, in which the nucleons emerge as solitons. In particular we investigate the polarized vacuum contribution to the nucleon structure functions. Rather than copying the quark distribution interpretation from QCD, we start from a fully regularized action functional to establish an intrinsically consistent formulation of the structure functions. For that matter we will employ the Pauli-Villars subtraction scheme to incorporate the vacuum polarization effects within the bosonized NJL model. Using Cutkosky’s rules the structure functions are extracted from the imaginary part of the Compton tensor. The structure functions are then evaluated numerically which includes a perturbative DGLAP evolution calculation before comparing our results with empirical data.
AFRIKAANSE OPSOMMING : Ons bestudeer kern struktuurfunksies (beide gepolariseerd en ongepolariseerd) binne die NambuJona-Lasinio (NJL) model, waarin die nukleone as soliton oplossings verskyn. In besonder ondersoek ons die gepolariseerde vakuumbydra tot die nukleon struktuurfunksies. Eerder as om die kwark-verdeling interpretasie van KCD te gebruik, begin ons vanaf ’n volledig geregulariseerde aksiefunksionaal om ’n intern konsekwente formulering van die struktuurfunksies te vestig. Hiervoor sal ons die Pauli-Villars-aftrekskema gebruik om die vakuumpolarisasie-effekte binne die gebosoniseerde NJL-model in te sluit. Met behulp van Cutkosky se reëls word die struktuurfunksies uit die imaginêre deel van die Compton tensor verkry. Die struktuurfunksies word dan numeries geëvalueer, wat ’n steuringsteoretiese implementasie van ’n DGLAP evolusie berekening insluit voordat ons resultate met empiriese data vergelyk word.
Description
Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2019.
Keywords
Deep inelastic scattering, Structure functions, Chiral solitons, Vacuum polarization, Particles (Nuclear physics), UCTD
Citation